Gå til hovedindhold

Grønland

Alle arbejdsgivere i Grønland både private og offentlige skal betale bidrag til AES. AES behandler arbejdsskadesager og udbetaler erstatning til ansatte, der får en anerkendt erhvervssygdom.

Bidrag til AES bliver opkrævet bagud og skal betales årligt den 1. april.

Arbejdsgivere inden for fiskeri, fangst, jagt og lignende eller fåreavl skal ikke betale til AES.

AES indhenter oplysninger om antallet af ansatte og de enkelte ansattes årsindkomst fra Skattestyrelsen i Grønland. Arbejdsgivere skal ikke længere selv indsende oplysninger til AES.

Som arbejdsgiver er I forpligtiget til at betale AES-bidrag for ansatte i jeres virksomhed.

Hvis en virksomhed har indeholdt A-skat for eksterne konsulenter eller Freelancere, kan de på grund af den nye beregningsmetode være en del af regningen for AES-bidraget. Er det tilfældet, kan man få det rettet ved at kontakte Center for Arbejdsskader og fremlægge dokumentation for den eksterne arbejdskraft.

Den nye procedure for opkrævning af AES-bidrag sker med på baggrund af en ny bekendtgørelse:

PDF filBekendtgørelse

Hvad koster det?

Se AES-satserne her.

Kontakt AES Grønland