Gå til hovedindhold

For erhvervsskoler

Erhvervsskoler kan få udbetalt tilskud fra AUB til forskellige udgifter i forbindelse med skolepraktik, skoleydelse og praktik i udlandet.

Skolepraktik og skoleydelse

Erhvervsskoler har ret til refusion af ydelser under skolepraktik og EUD+ samt skoleydelse under FGU-baseret erhvervsuddannelse.

 

Praktik i udlandet

Som erhvervsskole kan I søge om følgende i forbindelse med praktik i udlandet:

  • præmie, når I finder praktikaftaler i udlandet
  • refusion af udgifter til svendeprøver
  • forhåndsgodkendelse af praktikophold på vegne af elever.