Gå til hovedindhold

Praktik i udlandet

Som erhvervsskole kan I søge om følgende i forbindelse med praktik i udlandet: Præmie, når I finder praktikaftaler i udlandet, refusion af udgifter til svendeprøver og forhåndsgodkendelse af praktikophold på vegne af elever.

Præmie for praktikaftaler i udlandet
AUB og staten udbetaler præmie til skoler, der finder praktikpladser i udlandet.

Svendeprøveudgifter for elever i praktik i udlandet
Søg om refusion af udgifter til svendeprøver.

Svendeprøveudgifter for EUV1-elever
Søg om refusion af udgifter til svendeprøver for EUV1-elever.

Forhåndsgodkendelse - merit for praktikophold i udlandet
Søg forhåndsgodkendelse, når I som erhvervsskole skal give eleven merit for praktikophold i udlandet.

Forhåndsgodkendelse - søgning af praktikophold i udlandet
Søg forhåndsgodkendelse af praktikophold, inden eleven rejser til udlandet for at søge en praktikplads.