Gå til hovedindhold

Skolepraktik og skoleydelse

Erhvervsskoler har ret til refusion af ydelser under skolepraktik og EUD+ samt skoleydelse under FGU-baseret erhvervsuddannelse.

 

Refusion af skolepraktikydelse
Søg om refusion af skolepraktikydelse.

Refusion af ydelser under skolepraktik og EUD+ samt skoleydelse
Søg om refusion af ydelser under skolepraktik og EUD+ samt skoleydelse under FGU-baseret erhvervsuddannelse.

Forberedende grunduddannelse

Fra 1. august 2019 er en række eksisterende uddannelsestilbud samlet i en ny uddannelse, der hedder forberedende grunduddannelse (FGU). FGU henvender sig til unge under 25 år, som ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i beskæftigelse. 

Erhvervsskoler har ret til refusion af skoleydelse

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse videreføres under navnet FGU-baseret erhvervsuddannelse. Det betyder, at erhvervsskolerne fortsat har ret til refusion af skoleydelse for elever i produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse. Den eneste ændring er, at uddannelsen pr. 1. august 2019 hedder FGU-baseret erhvervsuddannelse og foregår under produktionsgrunduddannelsen på en FGU-institution. 

EUD+ ophørte som uddannelsestilbud pr. 1. august 2019

Pr. 1. august 2019 bortfaldt uddannelsestilbuddet erhvervsuddannelse plus (EUD+). Elever, som er påbegyndt en erhvervsuddannelse plus før den 1. august 2019, kan færdiggøre deres uddannelsesforløb efter reglerne om EUD+. Det betyder, at skolerne i en overgangsperiode fortsat vil have ret til refusion af udgifter til elever på EUD+. 

Regelændringerne har ingen betydning for skolepraktikydelse.