Gå til hovedindhold

Behandling af personoplysninger

Her kan du læse, hvilke oplysninger AUB behandler, hvordan de behandler dem, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

Når du, som personligt ejet virksomhed, er i kontakt med Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), behandler AUB oplysninger om dig som led i sagsbehandlingen. Disse oplysninger kaldes personoplysninger. AUB behandler sager, der omfatter:

 • Praktikplads-AUB
 • Lønrefusion og befordringstilskud
 • Løntilskud (uforskyldte elever)
 • Udstationering
 • EGU-bonus
 • VEU-godtgørelse og -befordring

Hvis du kontakter AUB uden en sag

Hvis du kontakter AUB om refusion eller tilskud uden at have en sag, bliver din henvendelse registreret, herunder typisk virksomhedens navn, ejerforhold og kontaktoplysninger.
Hvis du senere ansøger om eller modtager refusion eller et tilskud fra AUB, får du nærmere besked om, hvilke oplysninger der indgår i behandlingen af sagen.

Hvilke oplysninger behandler AUB?

AUB kan fx behandle oplysninger om:

 • Virksomhedsidentitet og ejerforhold
 • Kontonummer
 • Registreringer i eIndkomst.

AUB får fx oplysningerne fra uddannelsesinstitutionerne eller fra en ansøgning til AUB. Oplysningerne kan også komme fra offentlige myndigheder, fx Skatteforvaltningen og CPR-registeret.

Hvordan behandler AUB dine personoplysninger?

AUB behandler dine personoplysninger på baggrund af Bekendtgørelse af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

AUB kan få og samkøre oplysninger til sagsbehandling og til kontrol af udbetalinger mv. Dette kan eventuelt ske med hjælp fra Udbetaling Danmark ud fra særregler i lov om Udbetaling Danmark og efter fastlagte retningslinjer, herunder for sletning af data.

AUB kan videregive oplysninger om dig til andre offentlige myndigheder fx Skatteforvaltningen, Udbetaling Danmark eller pengeinstitutter, der ifølge loven har krav på at få oplysningerne, eller som AUB samarbejder med.

AUB gemmer dine oplysninger under behandlingen af din sag og sletter dem, efter sagen er afsluttet. Oplysningerne gemmes efter sagens afslutning på grund af regler i Bogføringsloven.

Hvis du ringer til AUB, kan du blive spurgt, om AUB må optage samtalen. Optagelserne bruges alene til uddannelse af medarbejderne og forbedring af kundernes oplevelse. Samtalen slettes efter to måneder, men du kan altid få slettet samtalen tidligere ved at kontakte AUB.

Hvilke rettigheder har du?

Du kan gøre indsigelse mod, at AUB har personoplysninger om dig.

Du kan få kopi af de oplysninger, som AUB har om dig. Du kan også bede om:

 • at få dine personoplysninger rettet eller slettet
 • at få sendt en kopi af oplysningerne til dig eller en anden
 • at AUB sætter behandlingen af oplysningerne i bero.

Endelig kan du gøre indsigelse mod, at AUB træffer automatiserede afgørelser.

Hvis du beder om at få slettet dine personoplysninger, er det ikke sikkert, at AUB kan efterkomme din anmodning. Dette kan bl.a. skyldes, at personoplysningerne om dig indgår i en sag om udbetaling til en tredje part eller et lovkrav.

Hvis du har spørgsmål

Har du spørgsmål til din sag eller dit tilskud fra AUB?

Har du spørgsmål til din sag eller dit tilskud fra AUB, skal du kontakte AUB.

Har du spørgsmål til dine personoplysninger?

Har du spørgsmål til AUB's behandling af dine personoplysninger, eller vil du gøre brug af dine rettigheder, om fx indsigt i eller rettelser af dine personoplysninger, kan du kontakte AUB.

Hvis du skriver til AUB, skriv venligst 'personoplysninger' i overskriften.

Er du utilfreds med behandlingen af dine personoplysninger?

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du mener,

 • at du ikke har fået tilstrækkeligt svar på dit ønske om indsigt i dine personoplysninger
 • at AUB ikke har overholdt dine rettigheder.

Er du uenig i den måde, AUB behandler dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet.

Vær opmærksom på, at Datatilsynet kun er klageinstans over AUB’s behandling af personoplysninger, men ikke i forhold til håndteringen af din sag.

Er du uenig i AUB’s håndtering af din sag, skal du kontakte AUB.

Lovgrundlag

Du kan læse mere i: