Gå til hovedindhold

Ekstra økonomisk tilskud

Nu får I som virksomhed ekstra økonomisk tilskud. Det er netop besluttet i en ny trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter.

Aftalen indeholder flere initiativer, der bl.a. skal gøre det attraktivt for jer at ansætte elever i 2020. Den giver også økonomisk tilskud for de elever, I allerede har. I vil desuden få forhøjet lønrefusion fra AUB i resten af 2020, ligesom AUB-bidraget sættes ned, og der etableres et nyt midlertidigt løntilskud.

Nedenfor kan I læse mere om, hvad de enkelte initiativer betyder for jer. Siden vil løbende blive opdateret.

Nyt midlertidigt løntilskud 

Fra 1. maj til 31. december 2020 får I som private arbejdsgivere automatisk et midlertidigt løntilskud for jeres elever - ud over lønrefusionen fra AUB og praktikbonus fra Praktikplads-AUB. Det betyder, at I kan få dækket det meste af jeres lønudgifter i resten af 2020. 

Størrelsen på løntilskuddet afhænger af uddannelsesaftalen. I får: 

  • 75 % af elevlønnen for de elever, som I allerede har ansat.
  • 90 % af elevlønnen for nye ordinære uddannelsesaftaler, der starter fra 1. maj 2020. 
  • 45 % af elevlønnen for nye elever med korte uddannelsesaftaler, der starter 1. maj 2020 eller derefter. Det er et krav, at I ikke tidligere har haft en kort uddannelsesaftale med samme elev.

I får kun løntilskud for de perioder, hvor eleven er i praktik. Ved skoleophold får I fortsat automatisk lønrefusion fra AUB.

I får automatisk udbetalt løntilskuddet
Det midlertidige løntilskud bliver udbetalt automatisk til jeres NemKonto, så I skal ikke søge om det. Børne- og Undervisningsministeriet og AUB arbejder på at få ordningen i gang hurtigst muligt. 

Første gang I får løntilskuddet er forventelig i september 2020. Her vil I få løntilskuddet med tilbagevirkende kraft fra 1. maj 2020.

Sådan beregner AUB løntilskuddet
Når AUB beregner jeres løntilskud, ser vi på, hvilke elever I har og den løn, I har indberettet for eleven til Skattestyrelsens eIndkomst-register. I kan dog ikke få løntilskud for elever, hvis I modtager lønkompensation fra Erhvervsstyrelsen i samme periode.

Løntilskuddet er midlertidigt og gælder fra 1. maj 2020 til og med 31. december 2020. Alle virksomheder i den private sektor er omfattet af ordningen. 

Andre tiltag

I resten af 2020 vil I bl.a. også få forhøjet lønrefusion fra AUB, ligesom AUB-bidraget også sættes ned. 

Øvrige initiativer uddybes hurtigst muligt.
 

Print Facebook LinkedIn Twitter Mail Facebook LinkedIn Twitter Mail Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.