Gå til hovedindhold

Sådan bliver bidraget beregnet

Bidraget til AUB er beregnet på baggrund af det ATP-bidrag, virksomheden har betalt for sine medarbejdere for det pågældende kvartal.

Det samlede ATP-bidrag bliver divideret med 852,00 kr., som svarer til et kvartalsbidrag til ATP for en fuldtidsmedarbejder.

Bidraget til AUB bliver regnet ud ved at gange det beregnede antal fuldtidsmedarbejdere med bidragssatsen for AUB.
1. og hver 50. medarbejder er fritaget for bidrag til AUB. Elever der er registreret i AUB er ligeledes fritaget for bidrag til AUB.

Se også:

 Eksempel på beregning af ATP-bidrag 1. kvartal 2020

Betalt ATP-bidrag 8.520,00 kr. 

Omregnet til antal fuldtidsmedarbejdere

for kvartalet (8.520,00 kr. / 852,00 kr.)

10 pers.

 

Eksempel på beregning af AUB-bidrag 1. kvartal 2020

AUB-bidrag (617,00 kr. x 9 pers.)              5.553,00 kr.
VEU-bidrag (80,75 kr. x 9 pers.)    726,75 kr.

Samlet bidrag til AUB

6.279,75 kr.