Gå til hovedindhold

Aktuelt mål for elevpoint

Forskudsopgørelsen viser, om I aktuelt ligger over eller under jeres mål for elevpoint.

Den forskudsopgørelse, I får i april, er baseret på det ATP-bidrag, I har indberettet for jeres erhvervsuddannede medarbejdere i januar, februar og marts. ATP-indberetningerne for de tre måneder ligger til grund for en prognose for jeres mål for elevpoint for hele året.

Forskudsopgørelsen kan ændre sig

Hvis I ansætter flere eller færre erhvervsuddannede medarbejdere i løbet af året, kan forskudsopgørelsen ændre sig.

Det er kun uddannelser, der er omfattet af lov om erhvervsuddannelser, der tæller med.

Bemærk: De sidestillede uddannelser indgår ikke i beregningen af jeres Praktikplads-AUB.

Desuden er en række specifikke uddannelsesaftaler heller ikke omfattet af Praktikplads-AUB.

Læs mere om undtagelserne nedenfor.

Åbn alle Luk alle