Gå til hovedindhold

Hvad står der i årsopgørelsen?

Fra juni kan I se jeres endelige status over det foregående år i Praktikplads-AUB.

Årsopgørelsen viser, om I skal have en udbetaling, eller om I skal betale et ekstra bidrag til Praktikplads-AUB.

Jeres årsopgørelse består af forskellige dele, der alle har betydning for jeres samlede Praktikplads-AUB.

De dele, der kan indgå i jeres årsopgørelse, er:

  • Jeres status for elevpoint
  • Om I får praktikbonus og fordelsbonus
  • Nedsættelse for erhvervsuddannede medarbejdere
  • Nedsættelse for ubesat praktikplads
  • Deling af overskud eller underskud i jeres sektor.

Årsopgørelsen kan ændre sig

Årsopgørelsen er baseret på de oplysninger, Praktikplads-AUB får for det pågældende år. Hvis vi får nye oplysninger om jeres medarbejdere eller elever, bliver jeres Praktikplads-AUB genberegnet, og I får en ny årsopgørelse.

Genberegningen sker én gang i kvartalet forud for kvartalets opkrævning fra Samlet Betaling. 

Hvis jeres årsopgørelse har ændret sig, kan I se den nyeste og tidligere årsopgørelser i selvbetjeningen.