Gå til hovedindhold

Hvem er omfattet?

Her får I et hurtigt overblik over, hvilke arbejdsgivere der er med i Praktikplads-AUB.

Praktikplads-AUB er obligatorisk for alle arbejdsgivere, der i det forudgående år har indberettet fuldt ATP-bidrag for mere end én fuldtidsansat, erhvervsuddannet medarbejder.

Hvem er omfattet?

Hvis I eksempelvis har flere erhvervsuddannede medarbejdere på deltid, kan de tilsammen udgøre en fuldtidsansat. 

Fordelsbonus

Selvom I ikke er omfattet af Praktikplads-AUB, kan I få fordelsbonus, hvis I har eller ansætter elever fra fordels-uddannelser. Fra april 2018 kan I via selvbetjeningsløsningen se, om I har elever fra en fordelsuddannelse.