Gå til hovedindhold

Hvornår skal I ansætte elever?

I har mulighed for at ansætte elever hele tiden. Praktikplads-AUB bliver beregnet over et kalenderår fra 1. januar til 31. december.

I har mulighed for at ansætte elever hele tiden. I skal være opmærksomme på, at Praktikplads-AUB bliver beregnet over et kalenderår fra 1. januar til 31. december. Det betyder, at alle de uddannelsesaftaler, I har i løbet af kalenderåret, tæller med i beregningen.

Hvis I fx har en elev i en uddannelsesaftale på mere end et kalenderår, er det kun den del af aftalen i indeværende kalenderår, der indgår i beregningen. Resten af uddannelsesaftalen indgår i forrige eller næste kalenderår.

Hvert år i april får I en forskudsopgørelse, hvor I kan se jeres mål for elevpoint, jeres aktuelle elevpoint, og om I er over eller under jeres mål.

I juni året efter får I jeres årsopgørelse, hvor I kan se, om I har opfyldt jeres mål.

Sådan tæller jeres uddannelsesaftaler