Gå til hovedindhold

Fuldmagt til uddannelsessteder

Virksomheder kan vælge at give fuldmagt til et uddannelsessted.

Virksomheder kan vælge at give et uddannelsessted fuldmagt til at lave tilmeldinger og ansøgning om VEU-godtgørelse og tilskud til befordring på Efteruddannelse.dk på vegne af virksomheden.

Hvis uddannelsesstedet påtager sig denne opgave, skal det ske som indtægtsdækket virksomhed (IDV).

Digital signatur

EfterUddannelse.dk bruger virk.dk's rettighedsstyring med hensyn til digital medarbejdersignatur og fuldmagt.

Det er en forudsætning for at oprette en fuldmagt på virk.dk, at både giver og modtager af fuldmagten har en digital signatur. En digital medarbejdersignatur fås via DanID eller virk.dk.