Gå til hovedindhold

Anmod om udtalelse i privat erstatningssag

Du kan anmode Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) om en udtalelse i en privat erstatningssag. Det gør du ved at bruge selvbetjeningsløsningen, du finder herunder.

Anmod om en udtalelse

Hvad bruges en udtalelse til?

En udtalelse kan eksempelvis bruges, hvis et forsikringsselskab har svært ved at vurdere de helbredsmæssige følger i en kompliceret sag eller som vejledning, hvis den tilskadekomne og forsikringsselskabet er uenige om følgerne af en skade.

Hvem kan anmode om en udtalelse?

Alle har mulighed for at bede Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om en udtalelse.

Oftest er det forsikringsselskaber eller advokater, som beder Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om at komme med en udtalelse om de helbredsmæssige og erhvervsmæssige følger af en personskade.

Hvad indeholder en udtalelse?

Vores udtalelse kan indeholde vurdering af tre ting:

  • Méngraden: de direkte helbredsmæssige følger efter skaden. Vær opmærksom på, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring foretager en objektiv vurdering af hver enkelt sag. Vores vurdering af méngraden kan derfor differentiere sig fra forsikringsselskabets vurdering.
  • Erhvervsevnetabet: det varige indtægtstab som følge af skaden
  • Stationærtidspunktet: det tidspunkt, hvor der ikke længere sker en væsentlig, blivende bedring af de helbredsmæssige gener (kun for skader fra før 1. juli 2002)

Udtalelsen er vejledende

I private erstatningssager er Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings udtalelser vejledende. Hvis parterne ikke er enige i en udtalelse, kan sagen indbringes for domstolene.

Nogle forsikringsselskaber bruger vores udtalelse som voldgift i deres sager. Hvis det er tilfældet fremgår det af forsikringsbetingelserne.

Hvad koster en udtalelse?

Prisen for en udtalelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring er fastsat i arbejdsskadeloven.

Se de aktuelle sagspriser (åbner på aes.dk)

Læs mere om private erstatningssager
På vores Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside kan du læse meget mere om private erstatningssager.

Læs mere private erstatningssager (åbner på aes.dk)

Print Facebook LinkedIn Twitter Mail Facebook LinkedIn Twitter Mail Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.