Gå til hovedindhold

Hent anmeldelser som forsikringsselskab

EASY Se Anmeldelser er en del af EASY systemet, der er rettet mod forsikringsselskaber.

Som forsikringsselskab har du mulighed for at hente ulykkesanmeldelser fra de virksomheder, der har eller har haft policer tegnet hos jer.

For at få adgang til ulykkesanmeldelserne, kræver det en NemID medarbejdersignatur. Anmeldelserne bliver sendt til jeres CVR-nummer, og du skal derfor give anmelderen rettighed til hele organisationen.

Giv rettighed til hele organistationen-EASY

På EASY Se Anmeldelser kan du:

  • Få en oversigt over ulykkesanmeldelser, som er oprettet af de virksomheder, der har eller har haft policer tegnet hos jer.
  • Se detaljer om den enkelte anmeldelse og hente de tilknyttede filer
  • Arkivere ulykkesanmeldelser
  • Fremsøge ulykkesanmeldelser

Hent arbejdsulykkesanmeldelser via "EASY Se Anmeldelser"
Som forsikringsselskab kan du hente arbejdsulykkesanmeldelser i EASY, så de kan behandles efter arbejdsskadeloven.