Gå til hovedindhold

Integration til EASY

I forbindelse med omlægningen af EASY pr. 17. juni 2017, er dette site etableret for at samle alt det materiale, der er relevant ift. system-til-system integration.

Ændringslog

Seneste ændringer pr. 23. november 2018: PDF filMindre GDPR-ændringer

  • Beskrivelsen af de fire webservices (EASY Integration 5.5) er opdateret.

PDF filÆndringslog overblik

PDF filFebruar rullet

PDF filMarts rullet

Implementering

Implementeringen frem mod omlægningen 17. juni 2017 følger nedenstående plan:

PDF filImplementeringsplan

Office spreadsheet fileCut-over aktiviteter

Webservices

Der udvikles webservices til at anmelde og hente arbejdsskader via system-til-system integration.

Der udstilles fire webservices:

  • ArbejdsskadeAnmeldelse
  • ArbejdsskadeVedhaeftning
  • ArbejdsskadeReplika
  • ArbejdsskadeKlassifikation

Nedenfor finder I dokumentation og WSDL’er til de fire services.

Dokumentation

PDF filBeskrivelse af de fire webservices

Office spreadsheet fileEASY klassifikationer

PDF filEASY klassifikationer vejledning

Office spreadsheet fileMapning mellem gamle og nye klassifikationer

WSDL’er

De indeholdte typer i WSDL’erne overholder OIOXML-standarden. Ved brug af WSDL’erne hentes de anvendte typer automatisk fra Digitaliser.dk.

De publicerede OIOXML-skemaer kan findes på Digitaliser.dk.

Package fileArbejdsskadeAnmeldelse.wsdl

Package fileArbejdsskadeVedhaeftning.wsdl

Package fileArbejdsskadeReplika.wsdl

Package fileArbejdsskadeKlassifikation.wsdl

Arbejdsskade anmeldelse

Nedenstående dokument beskriver hvilke oplysninger en anmeldelse skal indeholde.

PDF filArbejdsskade anmeldelse minimumskald

Integration

Dette afsnit beskriver, hvordan I sætter jeres systemer op for at kunne anvende de fire webservices.

Webservice kald

I har mulighed for at kalde direkte eller i et fuldmagtsetup. Dette dokument beskriver de to muligheder:

PDF filBeskrivelse af webservice kald

Tekniske specifikationer

I følgende dokument kan I se de tekniske specifikationer som er nødvendige for, at I kan sætte jeres systemer op for at anvende webservicen.

PDF filATP WS Provider profile

PDF filATP WS kald via .NET

Tilslutningsaftale

For at kunne anvende de fire webservice, skal I udfylde og underskrive en tilslutningsaftale.

Til tilslutningsaftalen hører et teknisk bilag, hvori I skal oplyse kontaktoplysninger, hvilke IP-Adresser I vil kalde fra samt hvilket OCES2-certifikat, I identificerer jer med.

PDF filTilslutningsaftale

Erhvervsfuldmagt (3. partsadgang)

Det er muligt for jeres virksomhed at give en erhvervsfuldmagt til en anden virksomhed, så denne kan se, oprette og hente arbejdsskader på virksomhedens vegne. Der er to typer af erhvervsfuldmagter, én for virksomheder, der anmelder arbejdsskader, og én  for forsikringsselskaber, der henter anmeldelser

Fuldmagtsgiver skal have en NemID Medarbejdersignatur for at oprette en fuldmagt på Virk.dk. Se vejledningerne nedenfor:

PDF filSådan giver du erhvervsfuldmagt til EASY webservices – for virksomheder, der håndterer egne arbejdsskader

PDF filSådan giver du erhvervsfuldmagt til EASY webservices – for forsikringsselskaber

Office spreadsheet fileTest fuldmagtsflow

Brug af PingService

Det kan være en god idé også at oprette aftale om brug af ATP's PingService, da denne kan være god at teste imod i udviklingsfasen. Der kræves ikke tilslutningsaftale for at tilgå PingService, men I skal registres hos ATP for at kalde.

Her er en vejledning i, hvordan man laver et ”hul igennem”-kald til PingService via SOAPUI samt WSDL’en.

PDF filKald af PingService via SOAPUI

Package fileWSDL for PingService

PDF filEndpoints

Package fileCertifikater til test

Test

Den 16. marts 2017 frigives alle webservices til test. Nedenfor kan I se test-endpoints samt eksempler på udfyldte xml’er (mht. ”body-delen”). Bemærk at xml’erne er anonymiserede.

PDF filEndpoints til webservices

Package fileEksempler

Testdata

Som udgangspunkt har Integratorerne selv ansvar for at etablere testdata.

Forsikringsselskaber har dog mulighed for at bestille testdata.

Office spreadsheet fileBestilling af testdata for forsikringsselskaber

FAQ

PDF filSpørgsmål og svar vedr. integration til EASY

Kontakt

Al henvendelse bedes rettet til