Gå til hovedindhold

Om EASY

EASY er Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings og Arbejdstilsynets fælles system til anmeldelse af arbejdsulykker til myndighederne og arbejdsgivers arbejdsskadeforsikring.

Arbejdsgiveren har pligt til at anmelde arbejdsulykker og forgiftningstilfælde, der medfører arbejdsudygtighed i mindst én dag ud over tilskadekomstdagen samt ulykker, der medfører ret til erstatning efter arbejdsskadesikringsloven.

Du kan læse mere om arbejdsulykker på aes.dk og at.dk.

EASY er automatisk og fleksibelt

I EASY skal du oplyse de informationer, der er obligatoriske for arbejdsgiveren at angive i forbindelse med anmeldelse af arbejdsulykken. EASY er koblet op på CPR og CVR, så i disse tilfælde finder systemet selv de rigtige adresser.

EASY videresender automatisk anmeldelsen til de(n) rette modtager(e) på baggrund af de indtastede oplysninger og sender automatisk en kvittering til den tilskadekomnes digitale postkasse.

Hvis du har en medarbejdersignatur og anmelderrettighed til EASY, kan du gemme kladder og arbejde videre med dem senere. Kladderne kan gemmes i op til ét år. 

Som arbejdsgiver kan du se virksomhedens anmeldelser i ét år fra anmeldedato. Du kan også hente data i anonymiseret form for de seneste 5 år fra EASY og at.dk.

Virksomhedens EASY-administrator kan opbygge op til to virksomhedsspecifikke lister, som kan beskrive virksomhedsforhold, fx organisationsstruktur eller ulykkestyper.

PDF filLæs, hvordan du bruger EASY

Adgang til EASY

i EASY, skal virksomheden have mindst én bruger med NemID medarbejdersignatur og anmelderrettighed til EASY. Læs mere om tildeling af rettigheder til EASY.

Den åbne løsning

Via den åbne løsning kan alle medarbejdere i virksomheden starte registreringen af en arbejdsulykke, som dog fortsat kræver godkendelse af en anmelder med NemID medarbejdersignatur.

PDF filLæs, hvordan du bruger den åbne løsning

Hvem kan anmelde i EASY?

I EASY kan du anmelde en arbejdsulykke som enten arbejdsgiver, tredjepart (fx læge, fagforening, advokat), tilskadekommen eller udenlandsk arbejdsgiver.

Åbn alle Luk alle