Gå til hovedindhold

Vil du ændre i en tidligere anmeldelse

Du kan ændre i en allerede afsluttet anmeldelse i op til 1 år efter anmeldedatoen. De oplysninger der oftest ændres er fx om anmeldelsen skal behandles efter arbejdsskadesikringsloven (forsikringserstatning) eller antal fraværsdage som følge af ulykken.

Vær opmærksom på, at

 • du skal færdiggøre anmeldelsen, da den ikke kan gemmes som kladde.
 • den ændrede anmeldelse vil blive sendt til de relevante modtagere - fx tilskadekomne, forsikringsselskab og/eller Arbejdstilsynet.
   

Sådan gør du:

 1. Log på EASY
 2. Fremsøg anmeldelsen på siden Overblik
 3. Åbn anmeldelsen
 4. Foretag ændringerne
 5. Afslut anmeldelsen ved at klikke på ”Anmeld”
   

Ændringer i anmeldelser, der er ældre end 1 år

Du kan ikke ændre i en anmeldelse i EASY, som er mere end 1 år gammel.

Hvis du i din anmeldelse i EASY sagde ja til, at anmeldelsen skal behandles efter loven, så kan du kontakte dit forsikringsselskab og oplyse dem om dine rettelser.

Hvis du i din anmeldelse i EASY sagde nej til, at anmeldelsen skal behandles efter loven, så kan du anmelde ulykken på ny i EASY. Det er relevant, hvis din ændring medfører, at anmeldelsen nu skal behandles efter loven. Du kan oplyse i anmeldelsen, at du tidligere har anmeldt sagen i EASY - skriv det i et af felterne med fritekst.

Overblik over ulykkesanmeldelser
Som anmelder i EASY kan du få overblik over din virksomheds anmeldelser.

Anmeld arbejdsulykke
Med anmelderrettighed i EASY, kan du anmelde arbejdsulykker for din virksomhed.

Åbn alle Luk alle