Gå til hovedindhold

Hvis din medarbejder bliver syg

Her kan du læse om, hvad du som arbejdsgiver skal gøre, hvis din medarbejder får en sygdom, som følge af arbejdet.

Din medarbejders læge har pligt til at anmelde en erhvervssygdom via det elektroniske anmeldelsessystem EASY. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) står herefter for hele sagsbehandlingen, indhenter nødvendige helbredsoplysninger og afgør, om din medarbejder har ret til erstatning.

Du har pligt til at give oplysninger om arbejdet og udførelsen af dette. Du får kun en orientering, hvis sagen anerkendes. Du skal derfor kun tage stilling til, om din medarbejder kan have fået erhvervssygdommen ved at arbejde for dig.

Så længe du betaler dine bidrag til AES, koster det dig ikke noget, hvis en af dine medarbejdere bliver syg. Erstatningen bliver betalt af AES direkte til din medarbejder.

Klage over afgørelse

Du kan klage over afgørelsen. Når du klager, vil udbetaling af erstatningen blive standset, og sagen bliver genvurderet. I de fleste tilfælde sendes sagen til Ankestyrelsen, som vurderer den endeligt. Du vil få direkte besked, hvis du får medhold i din klage. Først herefter udbetaler AES en eventuel erstatning.

Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomskontrol (AESK) kontrollerer afgørelser om erstatning for erhvervssygdomme. Hvis AESK er uenige i en afgørelse, klager de over sagen.

AESK er en ny uafhængig kontrolenhed i ATP, der er oprettet d. 1. juli 2016.