Gå til hovedindhold

Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede

Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede (AFU) er en ordning, der sikrer, at udstationerede lønmodtagere får løn ved arbejde i Danmark.

Når en udstationeret lønmodtager mangler at få udbetalt løn af en udenlandsk arbejdsgiver, kan AFU dække lønnen, hvis betingelserne for udbetalingen er opfyldt.

Betingelser for udbetaling fra AFU

En udstationeret lønmodtager kan få dækket løn fra AFU, når:

  • lønmodtagerens arbejde er dækket af en kollektiv overenskomst
  • lønnen er fastlagt ved en fagretlig behandling i Arbejdsretten
  • den udenlandske arbejdsgiver er registreret som virksomhed i et EU/EØS land
  • lønmodtageren forgæves har forsøgt at få udbetalt lønnen fra den udenlandske arbejdsgiver efter den fagretlige behandling og
  • den manglende løn ikke er forældet, hvilket som udgangspunkt sker efter 5 år.

Indbetaling til AFU

Alle offentlige og private danske arbejdsgivere, der betaler til ATP, skal betale bidrag til AFU. Det gælder også for udenlandske arbejdsgivere, der midlertidigt leverer tjenesteydelser i Danmark. Bidragene går til finansieringen af AFU.

Som dansk arbejdsgiver vil I automatisk blive opkrævet bidrag til AFU gennem Samlet Betaling. I kan læse mere om opkrævningen på Samlet Betaling.

Print Facebook LinkedIn Twitter Mail Facebook LinkedIn Twitter Mail Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.