Gå til hovedindhold

Hvis du vil klage

Er du ikke tilfreds med den behandling du har fået, er du velkommen til at kontakte ATP Livslang Pension.

Hvis du ikke er enig i ATP's afgørelse, kan du benytte Ankenævnet for ATP m.m. Ankenævnet skal du kontakte inden 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen fra ATP. Adressen er:

Ankenævnet for ATP m.m.
Holmens Kanal 20
1060 København K

ATP's kundeambassadør

Hvis du er utilfreds med den service eller vejledning, du har fået fra ATP, kan du kontakte ATP’s kundeambassadør: