Gå til hovedindhold

Behandling af personoplysninger

Her kan du læse, hvilke oplysninger ATP Livslang Pension behandler, hvordan oplysningerne behandles, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

Når du, som ejer af en personligt ejet virksomhed, er i kontakt med ATP Livslang Pension, behandler ATP Livslang Pension oplysninger om dig som led i sagsbehandlingen. Disse oplysninger kaldes personoplysninger.

Hvis du kontakter ATP Livslang Pension uden en sag

Hvis du kontakter ATP Livslang Pension uden at have en sag, bliver din henvendelse registreret, herunder fx navn og kontaktoplysninger.

Hvis du senere modtager ATP Livslang Pension får du nærmere besked om, hvilke oplysninger der indgår i behandlingen af sagen.

Hvilke oplysninger behandler ATP Livslang Pension?

Formålet med ATP Livslang Pensions sagsbehandling er at opkræve ATP-bidrag på baggrund af de indberetninger af ATP-bidrag, som du har foretaget for dine ansatte. ATP Livslang Pension indhenter og behandler kun de oplysninger, der er nødvendige for sagsbehandlingen.

ATP Livslang Pension behandler fx oplysninger om:

 • CVR-nr. på din virksomhed
 • Navn, adresse og historik på din virksomhed
 • Dit CPR-nr.
 • Dit navn og din adresse
 • Om du bor i Danmark eller i udlandet
 • Registrering i eIndkomst.

Oplysningerne kan komme fra dig selv eller en offentlig myndighed, fx Skatteforvaltningen og CPR-registeret.

Hvordan behandler ATP Livslang Pension dine personoplysninger?

ATP Livslang Pension behandler dine personoplysninger på baggrund af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og persondataretlige regler.

ATP Livslang Pension træffer automatiske afgørelser i forbindelse med opkrævningen af de ATP-bidrag, som du har indberettet for dine ansatte til eIndkomst eller direkte til ATP via ATP´s selvbetjening på Virk.dk.

ATP Livslang Pension kan videregive oplysninger om dig til andre offentlige myndigheder, fx Skatteforvaltningen og domstolene, der ifølge loven har krav på at få oplysningerne.

Oplysninger om krav på indbetaling af bidrag til ATP Livslang Pension slettes 10 år efter datoen for rettidig betaling.

Oplysninger om dine indbetalinger af ATP-bidrag for dine ansatte gemmes på baggrund af dokumentationskrav i ATP-loven, forvaltningsloven og offentlighedsloven.

Hvis du ringer til ATP Livslang Pension, kan du blive spurgt, om ATP Livslang Pension må optage samtalen. Optagelserne bruges alene til uddannelse af medarbejderne og forbedring af kundernes oplevelse. Samtalen slettes efter to måneder, men du kan altid få slettet samtalen tidligere ved at kontakte ATP Livslang Pension.

Hvilke rettigheder har du?

Du kan gøre indsigelse mod, at ATP Livslang Pension har personoplysninger om dig.

Du kan få kopi af de oplysninger, som ATP Livslang Pension har om dig.

Du kan også bede om:

 • at få dine personoplysninger rettet eller slettet
 • at få sendt oplysningerne til dig eller en anden
 • at ATP Livslang Pension sætter behandlingen af oplysningerne i bero.

Endelig kan du gøre indsigelse mod, at ATP Livslang Pension træffer automatiserede afgørelser.

Hvis du beder om at få slettet dine personoplysninger, er det ikke sikkert, at ATP Livslang Pension kan efterkomme din anmodning. Dette kan skyldes, at ATP Livslang Pension ifølge lovgivningen er forpligtede til at bruge og gemme dine personoplysninger.

Hvis du har spørgsmål

Har du spørgsmål til din sag fra ATP Livslang Pension?

Har du spørgsmål til din sag, skal du kontakte ATP Livslang Pension.

Har du spørgsmål til dine personoplysninger?

Har du spørgsmål til ATP Livslang Pensions behandling af dine personoplysninger, eller vil du gøre brug af dine rettigheder, om fx indsigt i eller rettelse af dine personoplysninger, kan du kontakt ATP Livslang Pension.

Hvis du skriver til ATP Livslang Pension, skriv venligst 'Personoplysninger' i overskriften.

Er du utilfreds med behandlingen af dine personoplysninger?

Du kan også kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du mener,

 • at du ikke har fået tilstrækkeligt svar på dit ønske om indsigt i dine personoplysninger
 • at ATP Livslang Pension ikke har overholdt dine rettigheder. 

Er du uenig i den måde, ATP behandler dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet.

Vær opmærksom på, at Datatilsynet kun er klageinstans over ATP Livslang Pensions behandling af personoplysninger, men ikke i forhold til håndteringen af din sag.

Er du uenig i ATP Livslang Pensions håndtering af din sag, skal du kontakte ATP Livslang Pension. 

Lovgrundlag

Du kan læse mere i: