Gå til hovedindhold

Offentlig virksomhed

Som arbejdsgiver har I pligt til at indberette ATP for jeres lønmodtagere.

I kan indberette ATP for jeres ansatte på flere måder.

Hvert kvartal sender ATP Livslang Pension en opkrævning, der er dannet ud fra jeres indberetninger.

Find opkrævning i Digital Post

ATP Livslang Pension sender en opkrævning til virksomheden via Digital Post på Virk.dk.

Modtager ATP ikke betaling til tiden, vil I få en rykker via Digital Post.

Åbn alle Luk alle