Gå til hovedindhold

Hvem skal I betale for

Her kan I se, hvilke ansatte I skal betale ATP-bidrag for.

I skal som hovedregel betale ATP-bidrag for jeres ansatte, når de:

  • er lønmodtagere (se faktaboks)
  • er fyldt 16 år
  • arbejder i Danmark eller er udsendt af en dansk arbejdsgiver til arbejde i udlandet
  • arbejder mindst 9 timer om ugen
  • arbejder mindst 18 timer i 14-dages periode
  • arbejder mindst 39 timer pr. måned.

ATP-bidragets størrelse

Hvis en ansat har flere job hos jer, skal I opgøre ATP-bidraget ud fra det samlede timeantal.

For den enkelte ansatte er I ikke forpligtet til at indbetale mere, end hvad der svarer til et årsbidrag for månedslønnede beregnet med A-sats. Der kan være tilfælde, hvor I må anvende en lavere bidragssats end A-sats.

ATP for pensionister

Der er ingen øvre aldersgrænse. I skal også betale ATP-bidrag for de ansatte, der fortsætter med at arbejde, selvom de får udbetalt ATP Livslang Pension.

Bidrag fra anden arbejdsgiver

I skal betale ATP-bidrag for jeres medarbejder, selvom medarbejderen samtidig får indbetalt ATP-bidrag fra en anden arbejdsgiver.

Åbn alle Luk alle