Gå til hovedindhold

Privat virksomhed

Som arbejdsgiver har du pligt til at indberette ATP-bidrag for dine lønmodtagere.

Du kan indberette ATP for dine ansatte på flere forskellige måder. Hvert kvartal sender ATP Livslang Pension en opkrævning, dannet ud fra de indberetninger du har foretaget.

Find opkrævning i Digital Post

ATP Livslang Pension sender opkrævning til virksomheden via Digital Post på Virk.dk.

Modtager ATP ikke din betaling til tiden, vil rykker også blive sendt via Digital Post.

Du kan sætte din Digital Post op, så du får besked via mail og/eller sms, når der er ny post.

 

Åbn alle Luk alle