Gå til hovedindhold

Ukendt arbejdstid

Ukendt arbejdstid er, når du ikke kender medarbejderens antal timer.

Kan du ikke opgøre din medarbejders antal af timer, er der tale om ukendt arbejdstid. Hvis du ved, inden for hvilket tidsinterval antallet af arbejdstimer ligger, skal du ikke bruge reglen om ukendt arbejdstid, men i stedet bruge det ATP-bidrag, der svarer til det pågældende antal timer.

Sådan beregner du timeantallet

Du beregner det antal timer, du skal indberette ATP ud fra, ved at dividere bruttolønnen i lønperioden med en gennemsnitlig timelønssats. Timelønssatsen bliver offentliggjort hvert år på Virk.dk/atp.

Du skal bruge følgende oplysninger:

  • Brutto månedsløn
  • Den aktuelle timelønssats
  • Gældende ATP-bidragssatser

Når du har beregnet timeantallet, skal du finde det ATP-bidrag, du skal indberette for den enkelte medarbejder.

Eksempel på beregning for en månedslønnet

Divider brutto månedsløn med timelønssats, så har du det antal timer, du skal beregne ATP-bidrag af.

Månedsløn / timeløn = antal timer

Fx: 25.000 kr. / 187,09 kr. (2019 sats kvinder) = 133,63 timer

ATP-bidrag vil i dette tilfælde være 284 kr.