Gå til hovedindhold

Beregning af ATP-bidrag

Her kan du læse, hvordan du som arbejdsgiver beregner ATP-bidraget.

Du beregner ATP-bidraget på grundlag af det samlede antal timer i den enkelte lønperiode. Ved timer forstås - udover egentlige præsterede arbejdstimer – også timer, der kan sidestilles med arbejdstimer, forudsat at du yder løn eller anden betaling for disse, fx kursustimer, afspadseringstimer, fritimer, seniorfridage eller lignende.

Fordeling af timer i forhold til lønperioder

Når du opgør timetallet for lønperioden, er udgangspunktet, at timerne skal medregnes i de lønperioder, hvor arbejdet er udført/kurset er afholdt osv. Det gælder også overarbejdstimer, der ikke afspadseres, eller som ikke kan afspadseres, fx på grund af fratræden.

Har den ansatte en forud fastlagt arbejdsturnus, som medfører, at denne har et forskelligt antal arbejdstimer i de enkelte lønperioder, skal du i stedet opgøre timetallet samlet for hele turnusperioden, hvorefter du fordeler timerne ligeligt mellem de lønperioder, som indgår i turnusperioden.

Åbn alle Luk alle
Print Facebook LinkedIn Twitter Mail Facebook LinkedIn Twitter Mail Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.