Gå til hovedindhold

Hvem skal du betale for

Her kan du se, hvilke ansatte du skal betale ATP-bidrag for.

Du skal som hovedregel betale ATP-bidrag for dine ansatte, når de:

 • er lønmodtagere (se faktaboks)
 • er fyldt 16 år
 • arbejder i Danmark eller er udsendt af en dansk arbejdsgiver til arbejde i udlandet
 • arbejder mindst 9 timer om ugen
 • arbejder mindst 18 timer i 14-dages periode
 • arbejder mindst 39 timer pr. måned

Ansatte kan være:

 • au pair
 • ung pige i huset
 • privat hushjælp
 • elev
 • medarbejdende ægtefælle med lønaftale
 • direktør i aktie- eller anpartsselskab
 • uanset om lønnen er A- eller B-indkomst.

ATP-bidragets størrelse

Hvis en ansat har flere job hos dig, skal du opgøre ATP-bidraget ud fra det samlede timeantal.

For den enkelte ansatte er du pr. år ikke forpligtet til at indbetale mere, end hvad der svarer til et årsbidrag for månedslønnede beregnet med A-sats.

Der kan være tilfælde, hvor du må anvende en lavere bidragssats end A-sats.

ATP for pensionister

Der er ingen øvre aldersgrænse. Du skal også betale ATP-bidrag for de ansatte, der fortsætter med at arbejde, også selvom de får udbetalt pension fra ATP Livslang Pension.

Bidrag fra anden arbejdsgiver

Du skal betale ATP-bidrag for din lønmodtager, selvom lønmodtageren også får indbetalt ATP-bidrag fra en anden arbejdsgiver.

Åbn alle Luk alle