Gå til hovedindhold

Selvstændig

Som selvstændig kan du vælge at betale til ATP, så du er sikret en livslang pension.

Der er flere fordele ved at betale til ATP Livslang Pension som selvstændig. Det koster 284 kr. pr. måned. Beløbet er fradragsberettiget, og ATP sender oplysninger til SKAT.
Du får udbetalt pension fra ATP, fra du når folkepensionsalderen og resten af livet.

Hvis du har en medarbejdende ægtefælle (uden lønaftale), kan din ægtefælle også betale til sin egen ATP Livslang Pension.

Betingelser

  • Været medlem af ATP i mindst tre år sammenlagt enten som lønmodtager, modtager af dagpenge ved arbejdsløshed, sygdom, barsel eller modtager af midlertidig arbejdsmarkedsydelse, eller som deltager i uddannelse, der berettiger til godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
  • Betalt et ATP-bidrag, der svarer til tre årsbidrag
  • Have din egen selvstændige virksomhed (ikke IVS, ApS eller A/S)

Betaling

ATP sender hvert kvartal en opkrævning via Digital Post. Du kan tilmelde ATP Livslang Pension til Betalingsservice, så bliver dine regninger automatisk betalt.

Tilmelding

Ønsker du at tilmelde dig til ATP Livslang Pension som selvstændig, klik på nedenstående link, log ind med NemID og udfyld formularen. Signer med din NemID.

Udmelding

Ønsker du ikke længere at være medlem, skal du kontakte ATP. Du kan tidligst blive meldt ud fra den 1. i måneden, efter din besked er modtaget.
Bemærk er du startet med at få udbetalt din ATP Livslang Pension, men stadig er aktiv i dit firma, så kan du fortsat betale som selvstændig.
 

AES for selvstændige

Som selvstændig kan du også blive sikret i AES og få erstatning, hvis du får en erhvervssygdom.

Læs mere om AES for selvstændige

Åbn alle Luk alle