Gå til hovedindhold

Udbetalinger til arbejdsgivere

Oversigt over tilskud, præmier og refusioner, arbejdsgivere kan få fra AUB:

Lønrefusion og befordring

  • Lønrefusion under elevens skoleophold.
  • Tilskud til elevens transport under skoleophold.

Kost og logi

AUB udbetaler refusion af udgifter ved skoleophold på kostafdelinger knyttet til en institution for erhvervsrettet uddannelse. Der kan ikke betales refusion for praktikophold på en kostafdeling.

Præmie og bonus

Præmie og bonus gives for EUD-uddannelsesaftaler, f.eks. håndværker, SOSU-uddannelse m.fl. og sidestillede uddannelser, der er  indgået efter 1. juni 2009 og frem til 31. december 2013. Pr. 1. januar 2014 er præmie og bonus ophørt.

EGU-bonus

Private arbejdsgivere kan få udbetalt bonus, når de ansætter en elev i en erhvervsgrunduddannelse. 

Løntilskud

Løntilskud for elever i en erhvervsuddannelse, der uforskyldt har mistet deres læreplads f. eks. på grund af at tidligere arbejdsgiver er gået konkurs. Aftalen skal været indgået efter 5. november 2009.

Udstationering

Hvis du udstationerer din elev til udlandet i mindst en måned, kan AUB give tilskud til:

  • Lønforskel mellem den danske og udenlandske løn.
  • Rejse- og flytteudgifter der er betalt af arbejdsgiver.

Opsøgende virksomhed

Arbejdsgivere og faglige udvalg kan søge tilskud til at finde praktikpladser i udlandet.