Gå til hovedindhold

For kostafdelinger

De nye regler for refusion af kostophold på erhvervsskoler er trådt i kraft pr. 1. juli 2019.

Som følge af de nye regler skal I månedsvis søge om refusion af udgifter til kostophold, og AUB udbetaler refusion direkte til erhvervsskolerne. Reglerne for, hvilke kostophold der giver ret til refusion, er uændrede. 

Hvis et kostophold startede den 30. juni 2019 eller før, skal I administrere efter de tidligere regler. Det vil sige, at I skal fakturere elev eller virksomhed og indberette kostopholdene enkeltvis til AUB via EASY-A eller jeres nye studieadministrative system. AUB udbetaler udgiften for elevens ophold til arbejdsgiveren. 

Sådan administrerer I kostophold efter de nye regler

I skal administrere kostophold med ret til refusion efter de nye regler, når opholdet startede den 1. juli 2019 eller senere.

De nye regler betyder følgende ændringer for, hvordan I søger refusion, og hvem der modtager refusionen: 

  • Erhvervsskoler med kostophold og Håndværker Skolehjemmet i København skal månedsvis søge om refusion af det samlede beløb for elevernes helt eller delvist afholdte kostophold. 
  • AUB udbetaler refusionen direkte til erhvervsskolerne. I skal derfor ikke opkræve betaling fra en elev eller virksomhed for ophold, der startede den 1. juli 2019 eller senere. 

PDF filVejledning om kost og logi for kostafdelinger

Søg om refusion via e-faktura

I skal søge om refusion via e-faktura for kostophold, der startede den 1. juli 2019 eller senere.

PDF filVejledning til udfyldelse af EUD e-faktura