Gå til hovedindhold

For leverandører

Her finder I information for leverandører af studieadministrative it-systemer.

Hvis I er leverandører af studieadministrative it-systemer til erhvervsuddannelser, andre erhvervsrettede ungdomsuddannelser og kostafdelinger, skal I indberette oplysninger til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).

AUB bruger oplysningerne som grundlag for udbetaling af ydelser og opkrævning af bidrag, herunder lønrefusion, befordringstilskud, kost- og logirefusion samt andre ydelser og bidrag.

Webservices til rådighed

AUB stiller to webservices til rådighed for it-leverandører:

  • Indberetning af oplysninger om skoleophold
  • Indberetning af oplysninger om kost- og logiophold

I skal underskrive en separat tilslutningsaftale for hver af de webservices, I ønsker at blive opkoblet til.

Fra AUB modtager den underskrevne tilslutningsaftale, kan der gå op til tre måneder, før I er opkoblet til den ønskede webservice.

Nye regler for kost og logi
Der er kommet nye kost- og logiregler på AUB, der gælder for erhvervsskoler med kostophold. Regelændringerne betyder, at skolens system skal kunne administrere efter de tidligere regler for kostophold, der er startet før den 1. juli 2019, og efter de nye regler for kostophold, der er startet den 1. juli 2019 eller senere.

Læs varsling om de nye regler, som Erhvervsskoler med kostophold har modtaget. PDF filNye regler på kost og logi

Læs om systemtilpasning ved nye regler PDF filSystemtilpasning nye regler kost og logi

Varsling den 28. september 2018

Varsling om opkrævning af vederlag til dækning af merudgifter forbundet med ekstra tilslutninger til AUB’s webservices.

Grænsefladebeskrivelse

AUB's grænsefladebeskrivelse gælder for begge webservices. Når der refereres til "gældende grænsefladebeskrivelse" i systemrevisionsbekendtgørelsen, så omhandler det alle syv områder, der er beskrevet nedenfor.

Åbn alle Luk alle