Gå til hovedindhold

Behandling af personoplysninger

Her kan du læse, hvilke oplysninger vi behandler, hvordan vi behandler dem, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

Du får denne orientering, fordi vi skal oplyse dig om, at Barsel.dk behandler oplysninger om dig som led i vores sagsbehandling. Disse oplysninger kaldes personoplysninger.

Hvilke oplysninger behandler Barsel.dk?

Formålet med Barsel.dk’s sagsbehandling er at tage stilling til, om vi kan udbetale refusion til din arbejdsgiver. Vi indhenter og behandler kun de oplysninger, der er nødvendige for vores sagsbehandling.

Barsel.dk behandler fx:

  • oplysninger om lønmodtageres og arbejdsgiveres identitet
  • oplysninger om barnets identitet
  • oplysninger om timeløn og arbejdstid
  • barsel og orlov
  • kontaktoplysninger

Vi kan få oplysningerne fra din arbejdsgiver, ATP, din kommune, offentlige registre eller fra Udbetaling Danmark. De kan også komme fra en kurator, der behandler et konkursbo.

Du, din arbejdsgiver, en A-kasse eller en offentlig myndighed kan have givet oplysningerne i forbindelse med henvendelse om udbetaling. Vi kan også i forbindelse med sagsbehandlingen have indhentet oplysningerne fra offentlige myndigheder, fx CPR-registeret.

Sådan behandler vi dine personoplysninger

Barsel.dk behandler dine personoplysninger på baggrund af Lov om barseludligning på det private arbejdsmarked og bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked. Vi kan samkøre oplysninger for at klargøre sager til behandling. Dette vil ske med bistand fra Udbetaling Danmark ud fra særregler i lov om Udbetaling Danmark og efter fastlagte retningslinjer, herunder for sletning af data mv.

Barsel.dk træffer afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling af oplysninger. De automatiske afgørelser træffes fx ved, at Barsel.dk henter oplysninger fra offentlige registre, der maskinelt sammenlignes med oplysningerne i din sag. 

Som led i sagsbehandlingen kan det være nødvendigt at videregive dine personoplysninger til fx Udbetaling Danmark, ATP, kurator, advokat og pengeinstitutter, der ifølge loven har krav på at få oplysningerne, eller som vi samarbejder med.

Barsel.dk vil normalt slette oplysninger om dig 10 år efter afslutningen på din sag, dog op til 20 år efter konkursboets afslutning, fx ved retssager.

Hvis du ringer til Barsel.dk, kan du blive spurgt, om Barsel.dk må optage samtalen. Optagelserne bruges alene til uddannelse af medarbejderne og forbedring af kundernes oplevelse. Samtalen optages kun, hvis du siger ja til det. Optagne samtaler slettes efter to måneder, og du kan altid bede om at få slettet samtalen før ved at kontakte Barsel.dk.

Hvilke rettigheder har du?

Du kan gøre indsigelse mod, at Barsel.dk har personoplysninger om dig.

Du kan få kopi af de oplysninger, som Barsel.dk har om dig. Du kan også bede om:

  • at få dine personoplysninger berigtiget eller slettet
  • at få sendt oplysningerne til dig eller en anden
  • at Barsel.dk stiller behandlingen af din sag i bero

Endelig kan du gøre indsigelse mod, at Barsel.dk træffer automatiserede afgørelser.

Hvis du har spørgsmål

Har du spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger eller ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os i vores åbningstid på telefon  70 10 16 11 eller via:

Du kan også kontakte vores databeskyttelsesrådgiver via e-mail til dpo@atp.dk eller på telefon 70 11 12 13.

Er du uenig i den måde, Barsel.dk behandler dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet. Vær opmærksom på, at Datatilsynet kun er klageinstans over Barsel.dk’s behandling af personoplysninger. Er du uenig i Barsel.dk’s håndtering af din sag, skal du kontakte Barsel.dk direkte. 

Lovgrundlag

Du kan læse mere i: