Gå til hovedindhold

Betalingsfrister

Her kan du se fristerne for betaling af feriepenge til FerieKonto.

Timelønnede

For timelønnede skal du betale feriepenge til FerieKonto hvert kvartal.

Kvartal Forfaldsdato Betalingsfrist
1. kvartal 1. maj 7. maj
2. kvartal 1. august 7. august
3. kvartal 1. november 7. november
4. kvartal 1. februar 7. februar

Se også fristerne for indberetning af feriepenge i eIndkomst:

Fratrådte funktionærer

Feriepenge for en fratrådt funktionær skal du betale senest den 7. i anden måned efter fratrædelsen.
Forfaldsdag er den 1. i anden måned efter fratrædelsen.
Fx hvis en funktionær fratræder den 31. januar er fristen følgende:

Fratrædelsesdato Forfaldsdato Betalingsfrist
31. januar 1. marts       7. marts

For sen indbetaling

Hvis du betaler for sent, opkræver FerieKonto renter af beløbet.

Vær opmærksom på, at en forsinket indberetning kan betyde en forsinket betaling.

Renterne bliver beregnet med 1,5 pct. pr. påbegyndt måned fra forfaldsdatoen.

Tilmeld til Betalingsservice

Åbn alle Luk alle