Gå til hovedindhold

Renter

Hvis du betaler feriepenge for sent til FerieKonto, opkræver vi renter af beløbet. Dog skal du ikke betale renter af lovligt forsinkede efterreguleringer, fx feriepenge af bonus.

FerieKonto beregner renter på 1,5 pct. for hver påbegyndt måned regnet fra forfaldsdatoen, og indtil vi modtager betalingen. Hvis du indberetter for sent, kan der ikke opkræves til tiden. Der vil derfor påløbe renter med det samme.

Se vores frister:

Lovligt forsinkede efterreguleringer

En lovlig forsinket efterregulering er rentefri. Det er en betaling til lønmodtageren, som arbejdsgiveren ikke kan opgøre inden for indberetningsfristen. Det drejer sig om:

  • Bonus
  • Provision
  • Udbetaling af overtidsbetaling

Sådan indberetter du efterreguleringer

Når du indberetter bonus eller andre lovligt forsinkede efterreguleringer, skal du indberette med en kode i eIndkomst. På den måde bliver efterreguleringen automatisk fritaget for renter. 

Skriv koden FK1 i feltet "Tekst vedr. indtægtsart (kode 68) mv.", når du indberetter feriepenge af bonus m.m. Hermed markerer du, at det er en lovlig forsinket efterregulering. 

Vær opmærksom på, at du naturligvis kun må udfylde feltet i eIndkomst ved lovlige efterreguleringer. FerieKonto laver kontrol af brugen af feltet.