Gå til hovedindhold

Hvem skal have feriepenge?

Du skal betale feriepenge til FerieKonto for alle lønmodtagere, der ikke er omfattet af en feriekortordning.

Det gælder for alle, uanset om de er fuldtids- eller deltidsansat, eller om arbejdet er løsarbejde, hoved- eller bibeskæftigelse.

Overgang til den nye ferielov

Du skal også betale feriepenge for dine medarbejdere i overgangsåret til den nye ferielov. Overgangsåret løber fra 1. september 2019–31. august 2020. Hvis du bruger FerieKonto, skal du indberette og indbetale feriepenge, som du plejer. FerieKonto sender feriepengene til Lønmodtagernes Feriemidler, der forvalter lønmodtagernes nye opsparing. Du kan læse mere om overgangsåret og den nye ferielov her: