Gå til hovedindhold

Funktionærer

Funktionærer og andre månedslønnede har ferie med løn. Derfor skal du kun betale feriepenge til FerieKonto, når medarbejderen fratræder sin stilling.

  • Du skal beregne feriepenge med 12,5 pct. af medarbejderens bruttoløn for den ferie, som ikke er afholdt.
  • Du skal ikke beregne feriepenge af den løn, der er udbetalt under ferie og heller ikke af funktionærens årlige ferietillæg.
  • Du skal beregne og fratrække AM-bidrag og A-skat af feriepengene, inden du indbetaler pengene til FerieKonto.
  • Du skal indberette feriepengene via eIndkomst senest den 10. i måneden efter fratrædelse.
  • Du vil få en opkrævning, når FerieKonto har modtaget en indberetning fra dig.

Der går ca. 6 uger fra udgangen af fratrædelsesmåneden, til medarbejderen kan se feriepengene på borger.dk.

Eksempel:
Medarbejderen fratræder den 31. januar 2019. Feriepengene skal indberettes til FerieKonto senest den 10. februar 2019, med betaling den 7. marts 2019. Den 15. marts 2019 vil feriepengene kunne ses på Borger.dk.

Direkte udbetaling til medarbejderen

Du må udbetale feriepenge direkte til medarbejderen, hvis han holder ferie umiddelbart efter fratrædelsen. Der gælder følgende:

  • Ferien skal være påbegyndt i forlængelse af ansættelsesforholdets ophør og senest den 15. i den måned, hvor du skal indbetale feriepengene til FerieKonto.
  • Medarbejderen skal anmode dig om udbetalingen på et tidspunkt, hvor det er muligt at nå det, inden du indbetaler feriepengene til FerieKonto. Det vil sige i så tidligt, at det ikke er til ulempe for dig som arbejdsgiver.
  • Du må kun udbetale feriepenge svarende til det antal feriedage, som medarbejderen holder i umiddelbar forlængelse af sin ansættelse. De resterende feriepenge skal du indberette og indbetale til FerieKonto.

Eksempel: 
Medarbejderen fratræder den 31. januar 2019. Feriepengene skal indberettes til FerieKonto senest den 10. februar 2019. Hvis medarbejderen påbegynder ferie senest den 15. marts 2019, må du udbetale feriepenge direkte til medarbejderen ved fratrædelsen. Du må udbetale feriepenge svarende til det antal feriedage, som medarbejderen afholder.

Resterende feriepenge skal du indberette og indbetale til FerieKonto.

Bemærk, at du ikke må udbetale feriepenge, der er optjent i overgangsåret, inden den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020. Overgangsåret løber fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020. Alle feriepenge, der optjenes i overgangsåret, skal indberettes til Lønmodtagernes Feriemidler.

Når du udbetaler bonus efter fratræden

Udbetaler du en bonus til medarbejderen, efter at han er fratrådt, skal du også indberette feriepenge af bonussen. Du skal fortælle FerieKonto, at det er en bonusindberetning. Det gør du ved, at du eller dit lønservicebureau angiver koden 'FK1' i felt 68 ved indberetning i eIndkomst hos Skattestyrelsen.

Vigtigt:

  • Ved en bonusindberetning kan der kun indberettes feriepenge, ikke feriedage. Indeholder indberetningen også feriedage, bliver den ikke anset for at være en bonusindberetning.
  • Du skal angive samme fratrædelsesdato som den oprindelige indberetning ved fratræden, også selvom feriepengene indberettes og beskattes på et senere tidspunkt.

Overgang til den nye ferielov

Du skal indberette til FerieKonto, hvor du angiver optjeningsår 9999 for de feriepenge, der vedrører overgangsåret fra 1. september 2019–31. august 2020.

Feriepenge af bonus, som er optjent i overgangsåret, skal indberettes på samme måde som beskrevet ovenfor med optjeningsår 9999.

FerieKonto sender indberetninger og indbetalinger for overgangsåret videre til Lønmodtagernes Feriemidler.

Bemærk, at du skal indberette for alle dine medarbejdere i overgangsåret – også funktionærer i fortsat ansættelse.

 

Du kan læse mere om den nye ferielov på vores kampagneside

Indberet feriepenge