Gå til hovedindhold

Selvbetjening

Her kan du finde FerieKontos selvbetjeningsløsninger og blanketter.

Se betalinger og indberetninger til FerieKonto
Se en oversigt over, hvad virksomheden har betalt og indberettet til FerieKonto.

Indberetning af feriepenge
Du skal indberette feriepenge i eIndkomst.

Tilmeld FerieKonto til Betalingsservice
Du kan tilmelde betalingen til FerieKonto til Betalingsservice. På den måde bliver din opkrævning automatisk trukket fra virksomhedens NemKonto.

Beregn feriepenge for timelønnede
Her kan du beregne, hvor mange feriepenge jeres time-/ugelønnede medarbejdere skal have.

Beregn feriepenge for medarbejdere, der har ferie med løn
Her kan du beregne, hvor mange feriepenge du skal betale, hvis en af jeres medarbejdere har været ansat som funktionær, men nu er fratrådt.

Beregn forskel i feriepenge
Hvis en funktionær er gået op eller ned i tid med mere end 20 pct., har det indflydelse på lønnen under ferie. Du kan beregne forskellen her.

Rettelse af feriepenge
Det er ikke længere nødvendigt at indhente lønmodtagerens accept, når du vil rette i indberettede og indbetalte feriepenge.

Når du retter i feriepengene, gennemfører FerieKonto rettelsen i det omfang, der er uhævede feriepenge til. Er der ikke uhævede feriepenge til at gennemføre hele rettelsen, får du besked om det i Digital Post.

Overførsel af feriedage
Denne blanket anvendes til at overføre feriedage til det næste ferieår. Blanketten er kun tilgængelig i perioden 1. april til 30. september.

Indberetning til FerieKonto for fagforeninger
Denne digitale blanket er kun til brug for fagforeninger, der skal indberette og betale feriepenge for et medlem, på vegne af en arbejdsgiver.