Gå til hovedindhold

Feriepengeinfo

Feriepengeinfo giver lønmodtagerne et samlet overblik over deres feriepenge.

OBS: Fejlbrev sendt 16. januar 2019

Har du den 16. januar 2019 modtaget et fejlbrev vedr. fejl i saldo, og er du tilknyttet Horesta's feriekasse, kan du se bort fra fejlbrevet.

Fejlbrevet skyldes en korrektion i feriepengesaldi, der er blevet indberettet for tidligt i forhold til overførslen af saldi fra ACF til Feriepengeinfo.

Det er vigtigt, at arbejdsgiverne indberetter feriepengene korrekt og løbende afstemmer indberetningerne.

Læs mere:

Anmodning om feriedage på Borger.dk

På Borger.dk kan der kun anmodes om hele og halve feriedage. Vi ved at det kan give udfordringer for lønmodtagere, der arbejder i fx 4-dages uger.

Som udgangspunkt skal ferie holdes i hele dage. Vi er i øjeblikket ved at undersøge, om der findes en løsning indenfor Ferielovens rammer.

Den nye ferielov

I september 2020 træder den nye ferielov i kraft. På vores kampagneside kan du holde dig orienteret om, hvad den nye ferielov vil betyde for dig som arbejdsgiver.

 

Vil du have din mening hørt?

I ATP har vi fokus på, at det skal være lettere at være virksomhed. Jeres hjælp er vigtig, for at vi kan gøre vores selvbetjeningsløsninger og information på Virk.dk så gode som muligt. Derfor har vi oprettet ATP’s virksomhedspanel, hvor I kan få jeres mening hørt og hjælpe os til at blive bedre.