Gå til hovedindhold

Feriepengeinfo

Feriepengeinfo giver lønmodtagerne et samlet overblik over deres feriepenge.

Ændring af første feriedag til ferieperioden 2020/2021

I forbindelse med trepartsaftale om lønkompensation kan lønmodtagere angive en første feriedag allerede den 9. marts 2020.

Det betyder, at hjemsendte lønmodtagere på forskud kan bestille op til fem feriedage fra det ferieår, der startede den 1. maj 2020.

Vær opmærksom på, at bestillingen af ferie er fra optjeningsåret 2019. 

Det er vigtigt, at arbejdsgiverne indberetter feriepengene korrekt og løbende afstemmer indberetningerne.

Læs mere:

Nye frister fra den 1. september 2020

Når den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020, kommer der nye indberetningfrister. De betyder, at I skal indberette feriepenge hurtigere, end I er vant til. I kan læse mere om fristerne og den nye ferielov på vores infoside.

Ændring af bekendtgørelse om Feriepengeinfo

I forbindelse med den nye ferielov er der ændringer i bekendtgørelse om Feriepengeinfo, jf. bekendtgørelse 2019-05-06 nr. 571.

For lønperioder, der slutter efter den 1. september 2019, skal der ved arbejdsgivers indberetning af feriepenge skelnes mellem feriepenge før skat og feriepenge efter skat.
Du kan læse mere om de nye regler her:

  • Hvis du som arbejdsgiver er omfattet af en kollektiv overenskomst med garanti for feriepenge og selv administrerer dine feriepenge (uden feriekasse), skal du fra den 1. september 2019 indberette feriepenge før skat. Skatten skal i stedet afregnes, når feriepengene udbetales til medarbejderen.
  • Hvis du som arbejdsgiver indbetaler feriepenge til en anden feriekasse end FerieKonto, skal du fortsat indberette feriepenge efter skat.
  • Hvis du som arbejdsgiver indberetter og indbetaler til FerieKonto, skal du fortsat indberette feriepenge efter skat.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Feriepengeinfo:

BEK nr. 571 af 05/06/2019, Gældende (nye vindue)