Gå til hovedindhold

Feriepengeinfo

Feriepengeinfo giver lønmodtagerne et samlet overblik over deres feriepenge.

Det er vigtigt, at arbejdsgiverne indberetter feriepengene korrekt og løbende afstemmer indberetningerne.

Læs mere:

Overførsel af uhævede feriepenge til feriefond

Den 30. september udløb fristen for at søge om udbetaling af feriepenge digitalt via borger.dk for optjeningsåret 2014. Hvis medarbejderne ikke havde anmodet om feriepengene inden den 30. september, skal I indbetale de uhævede feriepenge til den feriefond, I er tilknyttet.

Feriepengeinfo vil i starten af oktober 2016 sende ansøgninger om overførsel af uhævede feriepenge med ansøgningsårsag 'Overfør til feriefond'.

Hvis I har udbetalt feriepengene til medarbejderne uden en digital ansøgning og derfor ikke overfører til feriefonden, kan I blive udtaget i stikprøvekontrol. Sker det, vil I få en henvendelse fra feriefonden og blive bedt om at dokumentere, at beløbet er udbetalt til lønmodtagerne.

Se ansøgninger om udbetaling af feriepenge