Gå til hovedindhold

Feriepengeinfo

Feriepengeinfo giver lønmodtagerne et samlet overblik over deres feriepenge.

Skal I indberette feriepenge?

Feriepengeinfo har netop udsendt det årlige brev om indberetning af feriepenge.

Brevet sendes til virksomheder, der har indberettet ATP Livslang Pension i 2019, men ikke indberettet feriepenge. Feriepengeinfo har ikke mulighed for at registrere, hvilke typer ansættelse en medarbejder har.

Derfor kan I have modtaget brevet, selvom I ikke har medarbejdere, der skal indberettes feriepenge for. Er det tilfældet, kan I se bort fra brevet.

Det er vigtigt, at arbejdsgiverne indberetter feriepengene korrekt og løbende afstemmer indberetningerne.

Læs mere:

Den nye ferielov

Den 1. september 2020 træder den nye ferielov i kraft. Inden da er der et overgangsår for at lette overgangen mellem den nuværende og den nye ferielov. På vores kampagneside kan du holde dig orienteret om, hvad den nye ferielov vil betyde for dig som arbejdsgiver.

Ændring af bekendtgørelse om Feriepengeinfo

I forbindelse med den nye ferielov er der ændringer i bekendtgørelse om Feriepengeinfo, jf. bekendtgørelse 2019-05-06 nr. 571.

For lønperioder, der slutter efter den 1. september 2019, skal der ved arbejdsgivers indberetning af feriepenge skelnes mellem feriepenge før skat og feriepenge efter skat.
Du kan læse mere om de nye regler her:

  • Hvis du som arbejdsgiver er omfattet af en kollektiv overenskomst med garanti for feriepenge og selv administrerer dine feriepenge (uden feriekasse), skal du fra den 1. september 2019 indberette feriepenge før skat. Skatten skal i stedet afregnes, når feriepengene udbetales til medarbejderen.
  • Hvis du som arbejdsgiver indbetaler feriepenge til en anden feriekasse end FerieKonto, skal du fortsat indberette feriepenge efter skat.
  • Hvis du som arbejdsgiver indberetter og indbetaler til FerieKonto, skal du fortsat indberette feriepenge efter skat.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Feriepengeinfo:

BEK nr. 571 af 05/06/2019, Gældende (nye vindue)