Gå til hovedindhold

Feriepengeinfo

Feriepengeinfo giver lønmodtagerne et samlet overblik over deres feriepenge.

Overførsel af uhævede feriepenge til feriefond

Fra den 16. oktober 2017 sender Feriepengeinfo ansøgninger ud om overførsel af feriepenge til feriefond. Ansøgninger bliver sendt til de virksomheder, der har uhævede feriepenge hos Feriepengeinfo for ferieåret 2016/2017.

Fristen for at søge om at få udbetalt feriepenge for ferieåret 2016/2017 via borger.dk udløb den 30. september 2017. Har dine medarbejdere ikke søgt om udbetaling af alle feriepengene inden, skal de uhævede feriepenge indbetales til den feriefond, virksomheden er tilknyttet.

Er feriepengene blevet udbetalt til medarbejderne uden en digital ansøgning, og feriepengene derfor ikke bliver overført til feriefonden, kan virksomheden blive udtaget i stikprøvekontrol. Virksomheden vil få en henvendelse fra feriefonden, hvorefter udbetalingen skal dokumenteres. Medarbejdere, hvis restferiepenge overføres til en feriefond, kan efter den 15. november søge feriefonden om udbetaling. Det er ikke muligt at søge om feriepenge på borger.dk, men kun hos den feriefond hvor pengene er indbetalt til.

Overførsel af udhævede feriepenge til feriefond

Det er vigtigt, at arbejdsgiverne indberetter feriepengene korrekt og løbende afstemmer indberetningerne.

Læs mere:

ATP's virksomhedspanel

I ATP vil vi gerne gøre det lettere at være virksomhed. Vi vil derfor gerne have jeres hjælp til at gøre vores selvbetjeningsløsninger og information på Virk.dk bedre. Derfor har vi oprettet et virksomhedspanel, hvor I kan hjælpe ATP og få jeres mening hørt.