Gå til hovedindhold

Indberetning af feriepenge

Arbejdsgivere har pligt til at indberette optjente feriepenge i eIndkomst hos Skattestyrelsen. Herefter bliver oplysningerne automatisk sendt til Feriepengeinfo.

I skal indberette feriepengeoplysninger for:

  • timelønnede - både fuldtids- og deltidsansatte, og løsarbejdere
  • fratrådte funktionærer, der har haft ferie med løn.

Dette gælder uanset, om det drejer sig om hoved- eller bibeskæftigelse.

Overgang til den nye ferielov

Den 1. september 2020 får vi en ny ferielov i Danmark. Inden den nye ferielov træder i kraft, er der et overgangsår fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020. Det betyder, at der fra den 1. september 2019 er ændringer i reglerne for indberetning af optjente feriepenge, som du skal være opmærksom på.

Hvis du bruger Feriepengeinfo og ikke benytter en feriekasse, skal du fra den 1. september 2019 begynde at indberette feriepenge før skat. Det gælder i øvrigt også efter overgangsåret er slut, når den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020.

I overgangsåret skal du indberette ferie i eIndkomst for alle dine medarbejdere - også for dem med løn under ferie.

  • For timelønnede skal du være opmærksom på at indberette korrekte lønperioder. Det er lønperiodens slutdato, der afgør, om indberetningen sendes videre til Lønmodtagernes Feriemidler. Hvis lønperioden slutter mellem 1. september 2019 og 31. august 2020 bliver indberetningen sendt til Lønmodtagernes Feriemidler.
  • For funktionærer der fratræder i overgangsåret, skal du indberette den del af ferien, der er optjent mellem den 1. september 2019 og 31. august 2020, med optjeningsår 9999.
  • For funktionærer i fortsat ansættelse skal du indberette i nye felter i eIndkomst. Dvs. funktionærer i samme ansættelse før og efter 1. september 2020. Du bestemmer selv, om du indberetter for dem løbende eller på én gang inden fristen den 31. december 2020.

Alle indberetningerne for overgangsåret sendes videre til Lønmodtagernes Feriemidler.

Du kan læse mere om indberetning for overgangsåret på vores kampagneside om den nye ferielov.

Det skal du indberette

Du skal udfylde felterne med beløb og antal feriedage, enten for timelønnede eller fratrådte funktionærer. Derudover er der et felt, der hedder ”Feriepengeudbetaler”. Feltet skal udfyldes med SE-nr. på den virksomhed, der udbetaler feriepengene.

Feriepengeudbetaleren kan være:

  • FerieKonto,
  • en anden feriekasse,
  • en administrativ feriepengeudbetaler eller
  • arbejdsgiver selv.

Det er kun arbejdsgivere omfattet af en kollektiv overenskomst med feriepengegaranti, der må vælge sit eget, en administrativ feriepengeudbetalers eller en feriekasses SE-nr. som feriepengeudbetaler. Ellers skal FerieKonto, vælges som udbetaler.

Hvis du ikke selv udbetaler feriepengene, skal du oplyse den feriekasse eller administrative feriepengeudbetaler, der skal udbetale feriepengene til lønmodtageren. I eIndkomst kan du vælge mellem de feriekasser og administrative feriepengeudbetalere, som Feriepengeinfo har registreret som feriepengeudbetalere.

Indberetning af feriepenge