Gå til hovedindhold

Fiskerilån

Udbetaling Danmark administrerer for Miljø- og Fødevareministeriet lån ydet til fiskefartøjer og til finansiering af investeringer i fiskerirelaterede anlæg på land og til akvakultur. Herunder kan du se en oversigt over tidligere låneformål.

Lån til fartøjer

Lån blev bevilget på grundlag af værdien af fartøjet inkl. fangstrettigheder, herunder fartøjskvoteandele (FKA) og/eller individuelle overdragelige kvoter (IOK) samt BT og kW. Værdien blev fastsat uden redskaber.

For bundgarnsfiskere kunne redskaber dog indgå i vurderingen, men der blev krævet fuld pengeinstitutsgaranti for den del af lånet, der blev udmålt ud fra redskabernes værdi.

Løbetiden var normalt 20 år for fartøjer med en alder til og med 10 år og 15 år ved højere fartøjsalder. Alderen blev regnet fra udløbet af færdiggørelsesåret.

Lån til finansiering af afdrag

Til industrifartøjer kunne der i 2008 ydes lån til finansiering af afdragsdelen af to terminsydelser på eksisterende lån. Lignende ordninger er tidligere anvendt til andre fartøjer.

Etableringslån til yngre fiskere

Adgangen til nyudlån er ophørt ved udgangen af 2005.

Fiskerirelaterede anlæg på land

Løbetiden på disse lån var normalt 10 år.

Akvakultur

Til investering i fast ejendom kunne der ydes lån med højst 20 års løbetid; til andre investeringer højst 10 år.

Print Facebook LinkedIn Twitter Mail Facebook LinkedIn Twitter Mail Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.