Gå til hovedindhold

Oversigt over indberetninger

A

SKAT
Datatilsynet
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
Energistyrelsen
NaturErhvervstyrelsen
Ankestyrelsen
NaturErhvervstyrelsen
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
NaturErhvervstyrelsen
NaturErhvervstyrelsen
Færdselsstyrelsen
Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen
Kommunal
Patent- og Varemærkestyrelsen
Erhvervsstyrelsen
Patent- og Varemærkestyrelsen
Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen
Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen
Søfartsstyrelsen
Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen
Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen
Søfartsstyrelsen
Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen
Patent- og Varemærkestyrelsen
Patent- og Varemærkestyrelsen
Patent- og Varemærkestyrelsen
Patent- og Varemærkestyrelsen
Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen
Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen
Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen
Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen
Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen
Søfartsstyrelsen
Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen
Center for Biosikring og Bioberedskab
NaturErhvervstyrelsen
Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen
Erhvervsstyrelsen
Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Danmarks Statistik
NaturErhvervstyrelsen