Gå til hovedindhold

Oversigt over indberetninger

A

SKAT
Datatilsynet
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
Energistyrelsen
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen
Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen
Færdselsstyrelsen
Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen
Kommunal
Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede
Patent- og Varemærkestyrelsen
Erhvervsstyrelsen
Patent- og Varemærkestyrelsen
Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen
Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen
Søfartsstyrelsen
Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen
Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen
Søfartsstyrelsen
Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen
Patent- og Varemærkestyrelsen
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen
Patent- og Varemærkestyrelsen
Patent- og Varemærkestyrelsen
Patent- og Varemærkestyrelsen
Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen
Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen
Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen
Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen
Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen
Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen
Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen
Søfartsstyrelsen
Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen
Center for Biosikring og Bioberedskab
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Danmarks Statistik