Gå til hovedindhold

Oversigt over indberetninger

S

Søfartsstyrelsen
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag
Vejdirektoratet
Danmarks Statistik
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag
Danmarks Statistik
Danmarks Statistik
Danmarks Statistik
Danmarks Statistik
Miljøstyrelsen
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danmarks Statistik
Erhvervsstyrelsen
Erhvervsstyrelsen
Erhvervsstyrelsen
Erhvervsstyrelsen
Erhvervsstyrelsen
Erhvervsstyrelsen
Erhvervsstyrelsen
Danmarks Statistik
Danmarks Statistik
Danmarks Statistik
Danmarks Statistik
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Styrelsen for International Rekruttering og Integration
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag
Danmarks Statistik
Udbetaling Danmark
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag
Udbetaling Danmark