Gå til hovedindhold

Oversigt over indberetninger

S

Søfartsstyrelsen
Patent- og Varemærkestyrelsen
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
ATP Livslang Pension
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag
Erhvervsstyrelsen
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
Danmarks Statistik
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag
Erhvervsstyrelsen
Danmarks Statistik
Danmarks Statistik
Patent- og Varemærkestyrelsen
Danmarks Statistik
Danmarks Statistik
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Erhvervsstyrelsen
Danmarks Statistik
Datatilsynet
Erhvervsstyrelsen
Erhvervsstyrelsen
Erhvervsstyrelsen
Erhvervsstyrelsen
Erhvervsstyrelsen
Erhvervsstyrelsen
Erhvervsstyrelsen
Danmarks Statistik
Danmarks Statistik
Danmarks Statistik
Danmarks Statistik
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Finanstilsynet
Udenrigsministeriet - The Trade Council
Patent- og Varemærkestyrelsen
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danmarks Statistik
Søfartsstyrelsen
Udbetaling Danmark
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag
Udbetaling Danmark