Gå til hovedindhold

Oversigt over indberetninger

U

Lønmodtagernes Garantifond
Styrelsen for It og Læring
Danmarks Statistik
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag
Danmarks Statistik
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
Erhvervsstyrelsen
Patent- og Varemærkestyrelsen