Gå til hovedindhold

Send udgifter til aflønning i forbindelse med folkeoplysende voksenundervisning

Kommunevælger

Denne indberetning bruges ved indsendelse af oplysninger om foreningens samlede udgifter til aflønning af lærere og ledere.