Gå til hovedindhold

International social sikring

Her kan du læse, hvad du skal gøre, hvis du vil søge om en afgørelse om social sikring for en medarbejder, som skal arbejde i udlandet, eller hvis du er selvstændig og skal arbejde i udlandet.

Coronavirus/covid-19: Svar på aktuelle spørgsmål om social sikring

Hvis du normalt bor i ét land og arbejder i et andet land

Denne information er til dig, der bor i ét EU/EØS-land og normalt arbejder i et andet EU/EØS-land.

På grund af coronavirus/covid-19 har flere lande opfordret medarbejderne til at blive hjemme og arbejde, i det omfang det er muligt. Det har givet spørgsmål om, hvordan dette påvirker den sociale sikring, der er afgørende for retten til sygesikring og sociale ydelser. 

Det er Danmarks vurdering, at hjemmearbejde på baggrund af covid-19 ikke har nogen indflydelse på den sociale sikring, da hjemmearbejde er et vigtigt redskab til at bremse spredningen af covid-19. Vi opfordrer derfor til, at du ikke søger A1-attest på baggrund af ændret arbejdsmønster, hvis du er i denne situation. 

Du skal kun søge om en A1-attest, hvis den kompetente myndighed i det andet EU/EØS-land udtrykkeligt beder dig om det. 

Vi er i løbende dialog med vores nabolande og kan oplyse at Tyskland og Sverige er af samme opfattelse som Danmark.

Hvis du normalt arbejder i flere EU/EØS-lande og har en A1-attest

Hvis du normalt er ansat i flere EU/EØS-lande og har en A1-attest til denne situation, vil en midlertidig ændring af fordelingen af arbejdet i de forskellige lande ikke få indflydelse på din sociale sikring. Det gælder også, hvis du midlertidigt kun arbejder hjemmefra. Din A1-attest bliver derfor ved med at være gyldig i denne periode.

En A1-attest til arbejde i flere lande er udstedt efter artikel 13 i forordning (EF) nr. 883/2004. 

Hvis udsendelsesperioden bliver afbrudt

I øjeblikket er der mange, som ikke vil gøre brug af deres A1-attest, fordi de ikke kan tage af sted til et andet EU/EØS-land på grund af covid-19. Der er også mange, der må afbryde deres udsendelsesperiode, eller hvor udsendelsesperioden afsluttes tidligere end planlagt.

Som arbejdsgiver behøver du ikke at oplyse om afbrydelse af en udsendelsesperiode, hvis jeres virksomhed forventer, at afbrydelsen ikke varer længere end to måneder og afslutningen af arbejdsopgaven i det andet EU/EØS-land ikke udsættes. I dette tilfælde forbliver udstedte A1-attester gyldige uden ændringer.

Hvis afslutningen af arbejdsopgaven bliver udsat, og afbrydelsesperioden er længere end to måneder, skal du som arbejdsgiver normalt indsende en ny aftale om opgave/ansættelseskontrakt, der dækker forlængelsesperioden. 

Hvis der ikke er planlagt en fortsættelse af opgaven, skal du som arbejdsgiver give besked om, at opgaven er afsluttet.

Dette gælder også for udsendte personer, hvor der er indgået en fritagelsesaftale i efter artikel 16 i forordning (EF) nr. 883/2004, eller inden for rammerne af bilaterale aftaler om social sikring.

En medarbejder eller selvstændig, som skal arbejde i udlandet, er ikke automatisk omfattet af dansk social sikring.

Hvis du vil søge om dokumentation for dansk social sikring under arbejde i udlandet, skal du sende en ansøgning til Udbetaling Danmark.

Her kan du læse om reglerne, og hvordan du kan søge.

Hvad er social sikring?

Social sikring i Danmark omfatter:

  • sygesikring
  • dagpenge ved sygdom
  • dagpenge ved barsel og adoption
  • arbejdsløshedsforsikring
  • folke- og førtidspension
  • tjenestemandspensioner
  • ATP Livslang Pension
  • børne- og ungeydelsen og børnetilskud
  • arbejdsskadeforsikring
  • efterløn.

En medarbejder, som arbejder i udlandet, skal være omfattet af dansk social sikring for at opnå adgang til danske sociale ydelser. Det samme gælder for selvstændige.

Søg om social sikring i udlandet - for virksomheder

Søg om social sikring i udlandet - til dig som medarbejder