Gå til hovedindhold

International social sikring

Her kan du læse, hvad du skal gøre, hvis du vil søge om en afgørelse om social sikring for en medarbejder, som skal arbejde i udlandet, eller hvis du er selvstændig og skal arbejde i udlandet.

En medarbejder eller selvstændig, som skal arbejde i udlandet, er ikke automatisk omfattet af dansk social sikring.

Hvis du vil søge om dokumentation for dansk social sikring under arbejde i udlandet, skal du sende en ansøgning til Udbetaling Danmark.

Her kan du læse om reglerne, og hvordan du kan søge.

Hvad er social sikring?

Social sikring i Danmark omfatter:

  • sygesikring
  • dagpenge ved sygdom
  • dagpenge ved barsel og adoption
  • arbejdsløshedsforsikring
  • folke- og førtidspension
  • tjenestemandspensioner
  • ATP Livslang Pension
  • børne- og ungeydelsen og børnetilskud
  • arbejdsskadeforsikring
  • efterløn.

En medarbejder, som arbejder i udlandet, skal være omfattet af dansk social sikring for at opnå adgang til danske sociale ydelser. Det samme gælder for selvstændige.

Søg om social sikring i udlandet - for virksomheder

Søg om social sikring i udlandet - til dig som medarbejder