Gå til hovedindhold

Behandling af personoplysninger

Her kan du læse, hvilke oplysninger Udbetaling Danmark behandler, hvordan de behandler dem, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

Hvis du kontakter Udbetaling Danmark uden en sag

Hvis du kontakter Udbetaling Danmark om tilskud, lån og garantier uden at have en sag, registrerer de din henvendelse, herunder typisk dit navn og telefonnummer.

Hvis du senere får en sag om tilskud, lån og garantier, får du nærmere besked om, hvilke typer af oplysninger der indgår i behandlingen af din sag.

Hvilke oplysninger behandler Udbetaling Danmark?

Formålet med sagsbehandlingen er at administrere en række statslige tilskuds-, låne- og garantiordninger. Udbetaling Danmark indhenter og behandler kun de oplysninger, der er nødvendige for at behandle din sag.

Udbetaling Danmark behandler fx

  • kontakt- og identitetsoplysninger
  • oplysninger om personligt ejet virksomhed
  • oplysninger om økonomiske forhold
  • oplysninger om beskæftigelse
  • oplysninger om civilstand.

Udbetaling Danmark kan få oplysningerne fra dig eller fra din rådgiver, kreditforening, pengeinstitut, advokat, en kurator, en boligforening eller fra andre offentlige myndigheder, fx Skatteforvaltningen, CPR-registeret, et ministerium, en styrelse eller en anden offentlig institution.

Hvordan behandler Udbetaling Danmark dine personoplysninger?

Udbetaling Danmark behandler dine personoplysninger på baggrund af Lov om Udbetaling Danmark samt andre love.

Når Udbetaling Danmark behandler din sag, kan det være nødvendigt at videregive dine personoplysninger til andre offentlige eller udenlandsk myndigheder og private, der ifølge loven har krav på at få oplysningerne, eller som Udbetaling Danmark samarbejder med. Det kan fx være Skatteforvaltningen, Nets, kurator, advokat, kredit-forening, pengeinstitut samt det ministerium (med tilhørende styrelser), som er ansvarlig for bevilling af det pågældende statslån, statsgaranterede lån eller statslige tilskud.

For at kontrollere, kan Udbetaling Danmark samkøre egne oplysninger med nødvendige, ikke-følsomme personoplysninger fra andre danske eller udenlandske myndigheder.

Hvis Udbetaling Danmark videregiver oplysninger om dig til en myndighed i et tredjeland, sker det ud fra gældende lovgivning og for at sikre, at dine udbetalinger er eller har været korrekte.

Udbetaling Danmark vil normalt slette oplysningerne om dig 5 år efter afslutningen på din sag, med mindre der er særlige forhold, som betyder, at de kan gemme oplysningerne længere. Oplysningerne gemmes efter sagens afslutning på grund af regler i forældelses- og arkivloven mv.

Hvilke rettigheder har du?

Du kan gøre indsigelse mod, at Udbetaling Danmark har personoplysninger om dig, og du kan få kopi af de oplysninger, som Udbetaling Danmark har om dig.

Du kan også bede om, at:

  • dine personoplysninger bliver rettet eller slettet
  • Udbetaling Danmark sætter behandlingen af oplysningerne i bero
  • oplysningerne bliver sendt til dig eller en anden.

Derudover kan du gøre indsigelse mod, at Udbetaling Danmark træffer automatiserede afgørelser. Udbetaling Danmark vil i hvert enkelt tilfælde tage stilling til din henvendelse.

Hvis du har spørgsmål

Har du spørgsmål til, hvordan Udbetaling Danmark behandler dine personoplysninger, eller ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte Udbetaling Danmark på telefon 70 11 12 13 eller via Digital Post på www.virk.dk under ordningsnavnet Tilskud, Lån og Garanti.

Du kan også kontakte databeskyttelsesrådgiveren på dpo@atp.dk eller telefon 70 11 12 13.

Er du uenig i den måde, Udbetaling Danmark behandler dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet. Vær opmærksom på, at Datatilsynet kun er klageinstans i forhold til behandling af personoplysninger. Er du uenig i Udbetaling Danmarks håndtering eller afgørelse af din sag, skal du kontakte Udbetaling Danmark.

Åbn alle Luk alle
Print Facebook LinkedIn Twitter Mail Facebook LinkedIn Twitter Mail Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.