Gå til hovedindhold

Nødlidende sager

Her kan du læse om Udbetaling Danmarks administration af nødlidende sager inden for jordbrugslån og garantier.

Udbetaling Danmark har lavet en vejledning over retningslinjerne for administrationen af nødlidende statslån og statsgaranterede lån på jordbrugsområde.

I vejledningen om frivillig gældordninger fra april 1999 kan du læse om

 •  Hovedforudsætninger
 •  Afgrænsning af kreditorer
 •  Modregning
 •  Løsningsmodellen
 •  Ansøgningsmateriale

Udbetaling Danmark tager stilling til ansøgninger om

  • Hel- eller delvis eftergivelse af statslån og statsgaranterede lån
  • Frigivelse af pant ved frit salg uden fuld dækning
  • Bevilling af henstand

Udbetaling Danmark kan tage stilling til ansøgning om

  • Hel- eller delvis eftergivelse i forbindelse med rekonstruktion af jordbrugsvirksomhedens økonomi ved en akkordordning, indefrysning eller lignende.

Ansøgning om frigivelse af pant uden tvangsauktion kan i særlige tilfælde imødekommes med kvittering af panteretten ved frivilligt salg uden fuld dækning, hvis en række betingelser er opfyldt.

Ansøgningsprocedure

Udbetaling Danmark kan i særlige tilfælde bevillige henstand med betaling af statslån, mens ansøgning om henstand med terminsydelser for statsgaranterede lån indsendes til pengeinstituttet eller realkreditinstituttet.

Udbetaling Danmarks vejledning om frivillige gældsordninger samler retningslinjerne for nødlidende sager. Retningslinjerne bygger på den bemyndigelse, som finansministeren har på finansloven samt på gældende lovgivning, herunder bl.a. Konkurslovens regler. Retningslinjerne afspejler samtidig de erfaringer og den praksis, som er udviklet på området gennem de senere år.

Udbetaling Danmark kan fravige retningslinjerne, hvis særlige forhold gør sig gældende.

 

Print Facebook LinkedIn Twitter Mail Facebook LinkedIn Twitter Mail Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.