Gå til hovedindhold

Rykning og relaksation

Du kan her se de overordnede retningslinjer for rykning af lån og rykningsberettiget formål.

Du kan i Udbetaling Danmarks ryknings- og relaksationsvejledning af statslån og statsgaranterede lån læse om betingelserne for rykning og relaksation.

Vejledende overordnede retningslinjer

Du kan ved ryknings- og relaksationsansøgning forvente, at Udbetaling Danmark lægger vægt på at:

  • Investeringen bidrager positivt til bedriftens indtjeningsevne.
  • Investeringen øger bedriftens/pantets værdi.
  • Løbetid/afdragsprofil på lånene i ejendommen er afpasset de finansierede aktivers levetid.
  • Provenue fra relaksation, ekspropriation mv. anvendes til nedbringelse af foranstående lån og eller statslige engagementer eller til rykningsberettigede formål.

Rykningsberettigede formål

Du kan søge om rykning for nye lån til finansiering af:

  • Investeringer på ejendommen
  • Køb af anpart af yderligere ejendom eller jordareal
  • Indfrielse af foranstående lån (konvertering og omlægning)

 

Print Facebook LinkedIn Twitter Mail Facebook LinkedIn Twitter Mail Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.