Gå til hovedindhold

Kost og logi

Refusion af udgifter i forbindelse med erhvervsskoleelevers ophold på kostafdeling

AUB udbetaler refusion af udgifter ved skoleophold på kostafdeling, der er tilknyttet en institution for erhvervsrettet uddannelse. Der kan ikke betales refusion for praktikophold på en kostafdeling.

Retten til refusion gælder for kostophold, der tidligst er begyndt den 1. januar 2015.

Retten til refusion gælder for kostophold, der er:

  • nødvendige, dvs. at transporttiden mellem elevens hjem og nærmeste skole er mindst fem kvarter eller
  • aftalt mellem eleven og arbejdsgiver og skolen ikke er nærmeste skole.

Der skal være indgået en erhvervsuddannelsesaftale mellem arbejdsgiver og eleven, og skoleopholdet skal være led i en erhvervsuddannelse. Retten til refusion omfatter dog også erhvervsfiskeruddannelsen og lokomotivføreruddannelsen.  

Refusionen bliver automatisk udbetalt

AUB får oplysninger om elevens ophold fra kostafdelingen og udbetaler automatisk refusionen på baggrund af disse oplysninger.

Kostafdelingen giver AUB oplysninger om:

  • perioden for opholdet på kostafdelingen
  • beløbet, der er betalt for elevens ophold.

Du får først refusionen udbetalt, når elevens skoleophold er afsluttet og betalt.

Vær opmærksom på, at det er en betingelse at du udbetaler overenskomstmæssig løn til eleven, for at du har ret til at få refusion fra AUB.

Du skal tjekke at oplysningerne er korrekte

Du får et brev fra AUB med de oplysninger som kostafdelingen har indberettet til AUB. Her kan du også se, hvor meget du får i refusion fra AUB.

Hvis du ikke har betalt udgiften til kostafdelingen, eller du kun har betalt en del af beløbet, skal du oplyse AUB om dette via selvbetjening.

Hvis du mener, at kostafdelingen har indberettet et lavere beløb, end hvad du har betalt, skal du bede kostafdelingen om at rette oplysningen til AUB.

Kost- og logiophold