Gå til hovedindhold

Behandling af personoplysninger

Her kan du læse, hvilke oplysninger Lønmodtagernes Feriemidler behandler, hvordan oplysningerne behandles, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

Når du, som personligt ejet virksomhed, er i kontakt med Lønmodtagernes Feriemidler om tilgodehavende feriemidler, behandler Lønmodtagernes Feriemidler oplysninger om dig som led i sagsbehandlingen. Disse oplysninger kaldes personoplysninger.

Lønmodtagernes Feriemidler behandler sager, der omfatter:

  • Indberettede tilgodehavende feriemidler
  • Skyldige og indbetalte feriemidler

Hvis du kontakter Lønmodtagernes Feriemidler uden en sag

Hvis du kontakter Lønmodtagernes Feriemidler om tilgodehavende feriemidler uden at have en sag, bliver din henvendelse registreret, herunder fx navn og kontaktoplysninger.

Hvilke oplysninger behandler Lønmodtagernes Feriemidler?

Lønmodtagernes Feriemidler behandler fx oplysninger om:

  • Virksomhedsidentitet og ejerforhold
  • Kontonummer
  • Registrering i eIndkomst

Oplysningerne kan også komme fra offentlige myndigheder fx Skatteforvaltningen og CPR-registeret.

Hvordan behandler Lønmodtagernes Feriemidler dine personoplysninger?

Lønmodtagernes Feriemidler behandler dine personoplysninger på baggrund af Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, LOV nr. 58 af 30/01/2018 og Lov om ændring af lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, LOV nr. 496 af 01/05/2019.

Lønmodtagernes Feriemidler kan få og samkøre oplysninger til sagsbehandling og til kontrol af udbetalinger mv. Dette kan eventuelt ske med hjælp fra Udbetaling Danmark ud fra særregler i lov om Udbetaling Danmark og efter fastlagte retningslinjer, herunder for sletning af data.

Lønmodtagernes Feriemidler kan videregive oplysninger om dig til andre offentlige myndigheder fx Skatteforvaltningen, Lønmodtagernes Garantifond, Udbetaling Danmark eller pengeinstitutter, der ifølge loven har krav på at få oplysningerne, eller som Lønmodtagernes Feriemidler samarbejder med.

Lønmodtagernes Feriemidler gemmer dine oplysninger under behandlingen af din sag og sletter dem tidligst 3 år efter feriemidlerne er udbetalt til lønmodtager og feriemidlerne er fuldt indbetalt til fonden. Oplysningerne gemmes efter sagens afslutning på baggrund af dokumentationskrav i fx Bogføringsloven og Offentlighedsloven.

Hvis du ringer til Lønmodtagernes Feriemidler, kan du blive spurgt, om Lønmodtagernes Feriemidler må optage samtalen. Optagelserne bruges alene til uddannelse af medarbejderne og forbedring af kundernes oplevelse. Samtalen slettes efter to måneder, men du kan altid få slettet samtalen tidligere ved at kontakte Lønmodtagernes Feriemidler.

Hvilke rettigheder har du?

Du kan gøre indsigelse mod, at Lønmodtagernes Feriemidler har personoplysninger om dig.
Du kan få en kopi af de oplysninger, som Lønmodtagernes Feriemidler har om dig.

Du kan også bede om:

  • at få dine personoplysninger rettet eller slettet
  • at få sendt oplysningerne til dig eller en anden
  • at Lønmodtagernes Feriemidler sætter behandlingen af oplysningerne i bero.

Endelig kan du gøre indsigelse mod, at Lønmodtagernes Feriemidler træffer automatiserede afgørelser.

Hvis du beder om at få slettet dine personoplysninger, er det ikke sikkert, at Lønmodtagernes Feriemidler kan efterkomme din anmodning. Dette kan bl.a. skyldes, at dine personoplysninger indgår i en sag om udbetaling til en tredje part eller et lovkrav.

Hvis du har spørgsmål

Har du spørgsmål til din sag fra Lønmodtagernes Feriemidler?

Har du spørgsmål til din sag fra Lønmodtagernes feriemidler, skal duI kontakte Lønmodtagernes Feriemidler.

Har du spørgsmål til dine personoplysninger?

Har du spørgsmål til Lønmodtagernes Feriemidlers behandling af dine personoplysninger, eller vil du gøre brug af dine rettigheder, om fx indsigt i eller rettelse af dine personoplysninger, kan du kontakte Lønmodtagernes Feriemidler.

Hvis du skriver til Lønmodtagernes Feriemidler, skriv venligst 'Personoplysninger' i overskriften.

Er du utilfreds med behandlingen af dine personoplysninger?

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du mener,

  • at du ikke har fået tilstrækkeligt svar på dit ønske om indsigt i dine personoplysninger
  • at Lønmodtagernes Feriemidler ikke har overholdt dine rettigheder.

Er du uenig i den måde, Lønmodtagernes Feriemidler behandler dine personoplysninger, kan du også klage til Datatilsynet.

Vær opmærksom på, at Datatilsynet kun er klageinstans over Lønmodtagernes Feriemidlers behandling af personoplysninger.

Er du uenig i Lønmodtagernes Feriemidlers håndtering af din sag, skal du kontakte Lønmodtagernes Feriemidler.

Lovgrundlag

Du kan læse mere i: